"Personsag" i HB 19/9-2022

Her diskuterer vi fremtidens forening, hvordan vi skal udvikle organiseringen og hvad der skal satses på fremover.
oz7xf
Indlæg: 1248
Tilmeldt: tirs jan 23, 2018 0:06

"Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz7xf »

Jeg har på EDRs Forum oprettet denne tråd:
https://edr.dk/forum1/viewtopic.php?f=47&t=35
med følgende ordlyd:
Af dagsordenen til HB-Mødet 19/9-2022 ses, at punkt 5.1 er mærket som en "personsag" med følgende ordlyd:

"Klage fra næstformanden og et medlem over et HB-medlem."

Udover, at jeg finder det forunderligt i et demokrati at kalde en strid mellem valgte for en personsag med mulighed for mærkelægning, afventer jeg som en selvfølgelighed, at sagen åbenbares for os medlemmer ved udsendelsen af referatet senest 4 dage efter mødets afholdelse.
Allerhelst så jeg, at referatet med bilag blev offentliggjort for alle, netop fordi sagen omhandler et valgt medlem.

Selvfølgelig giver en sådan fordækt dagsorden muligheder for en masse gætteri. Det er som sikkert de fleste radioamatører i Danmark bekendt, at den gamle strid mellem en af fortalerne for "NyStart", OZ5WU og den nu forhåndværende hovedredaktør OZ8XW, næppe er fuldstændig skrinlagt, også ihukommende den efterfølgende eksklusionssag mod netop OZ8XW og OZ5KM.
Sådanne gætterier kan kun undgås gennem åbenhed, en åbenhed, der starter allerede ved udsendelse af dagsordenen.

Den samlede hovedbestyrelse må være klar over, at hovedbestyrelsen ikke er deres personlige legetøj, men at de arbejder for os medlemmer. Fordækt sagsbehandling er næppe det, der fremmer medlemsinddragelsen med mulighed for, at flere medlemmer tilbyder sig til løsning af foreningens mange forskellige opgaver og udfordringer.

Åbenhed i Salen, tak!

mvh
OZ7XF, Allan
Selvfølgelig kunne jeg godt have udbygget mit gætteri yderligere, men jeg tror ikke, at det er nødvendigt, idet flertallet sikkert er bekendt med de forskellige grupperinger i EDR, og hvor de har hovedsæder.

Som et led i min fortsatte formidling af musikalske virkemidler kan det vel ikke være mere passende at træde et skridt op af stigen og vende snuden mod: "Magtens Korridorer":
https://www.youtube.com/watch?v=rR9rkd4YgEc

vy 73
OZ7XF, Allan
oz7c
Indlæg: 1514
Tilmeldt: søn feb 04, 2018 2:30

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz7c »

Hej Allan

Ja der er ikke meget der er forandret de sidste mange år i EDR
med henvisning til dette link

http://ishockey.dk/

her er der regler for et godt slagsmål 2/5 min og ud !

Der findes ikke noget der burde være en persolig sag i et HB.

I samfundet er det begrebet mørkelægning/lukket døre,
hvem der har opfundet det først kan du tænke over ?

73 Boye
Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 671
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz1iky »

Ohøj alle sammen
I samfundet er det begrebet mørkelægning/lukket døre,
hvem der har opfundet det først kan du tænke over ?
Det har alle dage været kutymen i EDR, og andre foreninger, at personsager holdes "indendørs" ind til de er behandlet.
Og i det mindste ind til eventuelle parter er underrettet om resultatet af 'behandlingen'.

Som sådan synes jeg det er en god ordning - så længe der bare foreligger et fornuftigt referat efterfølgende?
Men da også gerne med kopi af bilagene - altså klagen som foreningens 'daglige ledelse' har skulle bruge tid på.
Vi andre vil jo gerne vide om de(n) personer er værd at omgås i fremtiden.

Men der skal nok være ind til flere "Hylere & Co" som ikke er enige her i?

VY 73 til dem som er berettiget der til og har en ægte positiv HAMASPIRIT


Kenneth OZ1IKY
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation
oz7xf
Indlæg: 1248
Tilmeldt: tirs jan 23, 2018 0:06

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz7xf »

Hej Kenneth

Jeg vil mene, at der bør ligge et klart skel mellem personsager og sager af foreningspolitisk betydning. Skellet kan meget passende ligge ved den lovpligtige persondataforordning og øvrige landslov givne begrænsninger.
Det nytter jo intet i et medlemsdemokrati, at medlemmerne ikke på et tidligt tidspunkt kan se, at en eller anden forsøger at gøre sine hoser grønne som ny forretningsfører ved at fjerne hindringer på vejen.

Skulle jeg mod mine forventninger have ret i mit gætværk, så er jeg temmelig sikker på, at der vil falde så meget brænde ned over foreningen, at den ville ønske, den aldrig var dannet.
Denne sag handler om Næstformandens og et medlems klage over et medlem af Hovedbestyrelsen. I min optik og henset til foreningens vedtægter og Hovedbestyrelsens Forretningsorden er det aldeles upassende, at Hovedbestyrelsen behandler denne sag, og at skyde den til hjørne ved at overlade sagen til repræsentantskabsafgørelse kan vise sig at være noget vås, idet der har været afholdt valg og en helt ny situation opstået.
Jeg har i en årrække advokeret for uddannelse. Det gør jeg også i denne sag.
oz1iky skrev: ons sep 21, 2022 15:11 Men der skal nok være ind til flere "Hylere & Co" som ikke er enige her i?
Mon ikke, at man her kan tale om over- og underhylere. Det tror jeg nok.

I min fortsatte formidling af musikalske færdigheder er tiden kommet til begrebet fællessang, hvorfor mine tanker går til FDF:
https://www.youtube.com/watch?v=kTchMVmxwQs
Ja, jeg ved det! Jeg burde jo nok have startet med: "De små Synger". Og det gør jeg så med nr. 1 fra sangbogen, her i en udgave og med en anerkendelsesværdig optakt:
https://www.youtube.com/watch?v=62UNtAuVmP4

vy 73
OZ7XF, Allan
Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 671
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz1iky »

Ohøj Mester!

Ja, så bør man huske at forretningsordner og procedurer er lavet for at afspejle virkelighedens verden.
Mange har en tendens til at tro det er noget statisk noget som også gælder om en dinosaurs tid.
Så opgaven består vel i at få det opdateret, så det er tidssvarende?

Og hvad persondata og lovgivning angår, kan det nok ikke undre at vi er enige.

MEN !
Jeg er stadigvæk som medlem interesseret i HVEM det er som spilder HB's tid.
Og hvilken slags "personsager" der er tale om? Og ja - RM skal jo reelt set slet ikke spilde deres tid med den slags.

Årsagen til at jeg dvæler lidt ved det her er at jeg har gjort mig den umage at læse tidligere tiders HB og RM referater igennem. Og jeg fornemmer klart at der i gennem tiderne har været brugt en del tid på "enkeltsager" og "personsager" - som ikke fremmer noget fremtidssigtet arbejde.

Personsager og des lige ("enkeltsager") har som regel noget med fortid at gøre.
En bestyrelse, og en daglig ledelse, vil jeg jo forvente arbejder med fremtiden.

Og da en del af dem som sidder i HB er jo på arbejdsmarkedet.
Det skal man jo også huske på. At de gør det her "efter arbejdstid"!
Og det er jo vel næppe for at "behandle personsager", man har stillet op til EDR's tillidshverv?
Jeg fornemmer at nogen glemmer det.

VY 73 til dem der fortjener det, og som er legitime indehavere af en positiv HAMSPIRIT

Kenneth OZ1IKY
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation
oz7xf
Indlæg: 1248
Tilmeldt: tirs jan 23, 2018 0:06

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz7xf »

Halløj Kenneth

Som altid, når jeg møder et men, skærpes min interesse. Og ja, det er interessant, hvem, der spilder HBs tid. Men ikke nok med det, hele EDRs tid. Min og din tid.
Det gode er, at en af klagerne ved vi, hvem er. Så er det på plads!
Ofte er det dog sådan, at når drenge mødes i enrum, gør de ligesom kvindfolk. De hisser. Det kunne også godt værre tilfældet her. Alt den slags gætværk kunne man være fri for gennem åbenhed.

Selv da Morten Gramsegaard mødte sit Waterloo vidste offentligheden det før ham selv. Og hvad, der er dækket af retsplejelovens regler, kan det næppe være tale om, da der ikke i foreningens vedtægter ses nogen regel, der hindrer optagelse af kriminelle.
En udsøgt bornholmsk spidsfindighed kunne være tab af anseelse. Ofte er det dog sådan, at sådanne konstruktioner har det med at give bagslag og derved gøre mere skade end gavn. Både for den enkelte klager og for hele borgermusikken.

Tilbage til virkeligheden og det af den, der er synlig.
Timingen, her op til det første RM efter valget falder mig særlig interessant, hvorfor jeg med spænding venter på, hvad der kommer ud om punktet senest i morgen på fjerdagen efter mødet.

For at tilgodese den mere frivole del af publikum kommer her en særlig udsøgt musikvideo. Selvfølgelig af ren historisk interesse, må forstås:
https://www.youtube.com/watch?v=8DIX8226rWQ

vy 73 til de musikhungrende
OZ7XF, Allan
oz7c
Indlæg: 1514
Tilmeldt: søn feb 04, 2018 2:30

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz7c »

Hej
Jeg er meget enig dette, er sikkert bagudrettet,
Mit gæt er er der ikke bliver noget refereat af sagen !
heller ikke hvis det bliver overladt til RM samme lukkethed !
Vi får heller ikke at vide hvem de 2 andre personet er ?
Så det ligner "lukket dør politiken i EDR"

Den eneste fordel vi har på Borgen er vi kan se hvem der
er for/imod/ved ikke.
RM og HB har stadig hemlig aftemning ?

73 Boye
oz7xf
Indlæg: 1248
Tilmeldt: tirs jan 23, 2018 0:06

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz7xf »

Hej Boye
oz7c skrev: tors sep 22, 2022 17:30 RM og HB har stadig hemlig aftemning ?
Lad mig starte ved, at gengive lidt fra Forretningsordenen for HB:
§ 1.
Stk. 2 Arbejdet i HB sker i åbenhed, ved at dagsordener - referater og bilagsmaterialer, er
tilgængelige for alle medlemmer. Undtaget herfra er sager der nødvendiggør fortrolighed
overfor tredje part.
Med hensyn til afstemninger i HB er der i dennes forretningsorden foreskrevet således:
§ 4. Afstemning
Afstemninger i alle HBs sagsbehandlinger, er reguleret i vedtægternes §7 Stk. 3 med følgende
tilføjelse: Fuldmagter kan ikke benyttes.
og i vedtægternes §7 Stk. 3 således:
Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme
udslagsgivende.
Så nej, ingen hemmelige afstemninger der.

Med hensyn til afstemninger i RM er der i dennes forretningsorden foreskrevet således:
§ 1 Stk. 6. Afstemninger ved fysiske møder i repræsentantskabet foregår ved håndsoprækning.
Såfremt mindst 1 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det, skal afstemning foregå
skriftligt.
Det er her værd at bemærke, at der jf. H. B. Krenchel´s "Håndbog for dirigenter" ved skriftlig afstemning normalt vil forstås hemmelig afstemning medmindre, at der er tale om skriftlig afstemning med underskrift.
Så ja, der kan foregå hemmelige afstemninger.
Og så alligevel ikke. For H. B. Krenchel forholder sig ikke til repræsentantkabsforhold, hvor det er betydende for demokratiet at vælgerne har fuld viden om besltningerne.
H. B. Krenchel omtaler også fordele og ulemper ved hemmelige afstemninger, hvis nogen skulle interessere sig derfor.

vy 73
OZ7XF, Allan
oz7xf
Indlæg: 1248
Tilmeldt: tirs jan 23, 2018 0:06

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz7xf »

Her i ventetiden på referatet kan jeg så fundere videre. For det kunne jo tænkes, at sagen blev afvist som umulig at behandle med henvisning til forretningsordenerne for hhv HB og RM. Men det kræver, at HB dels ser lidt længere end sin egen navle (til RM) og dels ser, at der kunne ligge denne fornuft bag begge forretningsordenernes formuleringer omkring inhabilitet, at det ikke skal kunne lade sig gøre, at man indbyrdes klager sig til herre over andre valgte.

§ 1. Stk. 3. Et medlem af HB er inhabilt, hvis der i en given sag, er forhold, der kan drage
medlemmets upartiskhed i tvivl.

§ 6, Stk. 1. Et medlem af repræsentantskabet er inhabil, hvis der er forhold, som i en given sag kan
drage medlemmets upartiskhed i tvivl.

Ude i den virkelige verden skal der ikke andet end et like på Facebook til for at erklære en dommer for inhabil og få ret i landsretten over påstanden.

Jeg kunne nu godt se for mig, at det kunne være nødvendigt at ekskluderer begge forretningsordener, hvis man skal have mulighed for at kunne behandle noget som helst af det, som man er valgt til og står for. Men det løser ikke problematikken, der ligger i at kunne klage sig til herre over andre valgte.

vy 73
OZ7XF, Allan
oz7xf
Indlæg: 1248
Tilmeldt: tirs jan 23, 2018 0:06

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz7xf »

Når man behandler personsager i HB vil der ofte være tale om uddeling af nåle eller om det forberedende arbejde i forbindelse med en eksklusion af et medlem. Nåleregulativer er vist kendt og frygtet af de fleste, og er vist ikke det en klage normalt handler om, så det finder jeg ingen anledning til at gengive her. Derimod kommer vedtægtens eksklusionsparagraf her:
§ 16. Eksklusion
Såfremt et medlem groft tilsidesætter foreningens vedtægter eller handler til skade for EDR,
kan repræsentantskabet efter indstilling fra hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet.
Medlemmet har høringsret. Vedtagelse af eksklusion kræver 2/3 flertal.
I den paragraf ligger der således to muligheder for eksklusion, der dog har det tilfælles, at de bygger på skøn.

Når et hovedbestyrelsesmedlem klager over et andet er der i allerhøjeste grad lagt op til dans af den ikke lystige slags. Jeg vil ikke her gå ind i fornuftsbegrebet, men se mere på, hvad udkommet af en sådan handling kan indebære.
Og netop her falder det mig i øjnene, at opgøret mellem Næstformanden og et unavngivet medlem af Hovedbestyrelsen, kan resultere i en splittelse af foreningen. Antager jeg nu, at en sådan splittelse ikke er tal gavn for foreningen, ikke blot må, men skal dem, der fremlægger en klage over et medlem af hovedbestyrelsen ligeledes udsættes for eksklusionssager. Hele denne isme, en sådan kamp på liv og død, finder jeg særdeles upassende især blandt valgte og er årsagen til alle mine skriveri her og der om emnet.
At så sagen er mørkelagt som en personsag finder jeg ikke mindre vanvittig, hvis det viser sig, at sagen har udgangspunkt i foreningspolitik.

Så er der også noget juridisk fikumdik omkring, at hovedbestyrelsesmedlemmerne er valgt af og blandt repræsentanterne, der forinden er valgt af medlemmerne. Det kan givetvis give anledning til en del debat og rystelser i gemakkerne. Igen er timingen interessant, idet det ny repræsentantskab kan blive sat overfor at skulle ekskludere et nyvalgt medlem, grundet noget, der ligger før valget. Det går slet ikke, mine herre!

vy 73
OZ7XF
Brugeravatar
Rimax_15
Indlæg: 166
Tilmeldt: lør dec 19, 2015 18:10

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af Rimax_15 »

Er det mon The usual suspect !

Historien gentager sig.
Der bliver sgu aldrig fred i den forening så længe nogle af de gamle tosser stadig spøger !
En ægte uægte radioamatør
oz7xf
Indlæg: 1248
Tilmeldt: tirs jan 23, 2018 0:06

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz7xf »

Hej Rimax_15

Du må ikke glemme, at en stor del af det, som jeg skriver i denne tråd bygger på gætterier. Ret bevidst forsøger jeg ikke at lægge skjul på det, men det kan måske være, at gætteriet til tider kan virke kamufleret af de fakta, jeg også inddrager. Det håber jeg ikke er tilfældet.

Hvis historien gentager sig, er det jo nok fordi ingen magter at ændre nutiden. Vaner og plejerbøger kan sikkert være ganske udmærket for nogen. Men de er ofte begrænsende med hensyn til udvikling, både for fællesskabet og individet. Jeg kan egentlig godt lide, at enhver tænker sig om, hver gang.

Jeg tror egentlig ikke, at der er nogen tosser, der stadig spøger. Jeg tror nemlig slet ikke på spøgelser, og jeg har endnu ikke mødt en eneste tosse i EDR, men derimod nogle dybt engagerede medlemmer. Ikke alle er jeg enig med om alt. Sådan må det være. Jeg holder af mennesker, der står op for det, som de tror på eller har en holdning til, også selv om deres tro eller holdning går mig imod.

Nu får vi så se, når referatet kommer. Det er jo ofte forsinket, og derudover er det slet ikke kutyme, at der skrives noget oplysende i personsager.

vy 73
OZ7XF, Allan
Brugeravatar
Rimax_15
Indlæg: 166
Tilmeldt: lør dec 19, 2015 18:10

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af Rimax_15 »

jeg har endnu ikke mødt en eneste tosse i EDR
I mine øjne har jeg mødt et par stykker, men det kommer sølvfølgelig an på
hvordan man definerer det.
En ægte uægte radioamatør
oz7xf
Indlæg: 1248
Tilmeldt: tirs jan 23, 2018 0:06

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af oz7xf »

Rimax_15 skrev: søn sep 25, 2022 9:55 I mine øjne har jeg mødt et par stykker, men det kommer sølvfølgelig an på
hvordan man definerer det.
Definitionen er forholdsvis klar, men anvendelsen er nok situationsbestemt, og kan i visse sammenhænge forsvares, som f.eks i direkte samtale mellem gode venner og ment som et godt råd om at gøre det modsatte eller slet ingen ting.
Men generelt skal man nok vare sig med anvendelsen, for det kan vise sig, at vinden vender og, at der er en selv, der på grund af uoplysthed kommer til at fremstå underfrankeret.
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=tosse

Vi er allesammen tossede

vy 73
OZ7XF, Allan
Brugeravatar
Rimax_15
Indlæg: 166
Tilmeldt: lør dec 19, 2015 18:10

Re: "Personsag" i HB 19/9-2022

Indlæg af Rimax_15 »

Men generelt skal man nok vare sig med anvendelsen, for det kan vise sig, at vinden vender og, at der er en selv, der på grund af uoplysthed kommer til at fremstå underfrankeret.
Det er der flere der mener jeg er :D Saa pyt :D
En ægte uægte radioamatør
Besvar