"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Her diskuterer vi fremtidens forening, hvordan vi skal udvikle organiseringen og hvad der skal satses på fremover.
Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 428
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

Re: "CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » tirs sep 15, 2020 6:49

Halløjsa !
OZ7XF wrote :
er det ikke dem, man først kan huske, når man bliver gammel nok?
Dem med den ægte akademiske grad siger at det er når man er blevet for gammel
til at huske hvordan det virkeligt var den gang - at de gode gamle dage opstår !

VY 73 til Alle, helt uden anvendelse af rationeringsmærker

Kenneth OZ1IKY

.
0000 Grine-mus 1c.jpg
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 428
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » ons sep 23, 2020 16:18

Stenalder-modtager.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det forlyder at der meget kraftigt advares mod fortsat at køber lodder til Det Store Gylle Lotteri. Årsagen er at "CW-Kejseren" i den seneste tid har undladt at lave de daglige trækninger til både Hoved-præmien samt Side-gevensterne i Det Store Gylle Lotteri. Det skulle ellers være foregået hver dag omkring kl. 13:00 på 3.710 MHz fra Den Negative HAMSPIRIT kommandocentral

Trækningerne har i den senere tid være meget ustabile og er af en tvivlsom kvalitet. Indholdet har mindet mere om de mange utallige genudsendelser på fjernsynet. End ikke forsøg fra Gylletrolden på at få lavet alternative trækninger, har givet resultater. De har blot gentagende gange tydeligt slået fejl. De andre tilstedeværende personer har ofte ikke ønsket at deltage i den slags Præmie og Gevinst trækninger. Mange af deltagerne i lotteriet overvejer at klage til Frekvens Politiets Efterretningsuvæsen, da de ikke kunne gennemskue om de havde vundet i dagens trækning eller ej - eller hvor vidt der havde været en "hemmelig" trækning, uden offentliggørelse. Nogen føler sig endda snydt og bedraget af "CW-Kejseren", forlyder det.

Årsagerne til ustabiliteten og de ikke-sanktionerede forsøg kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Redaktionen siger den har fået nogen få og sparsomme information, der dog er af en særdeles høj og troværdig kvalitet, om mulige årsager. Redaktionen har givet lov til at det kan læses. Og det kan vi da være glade for, 'hvabehar'.

Det forlyder fra meget troværdig og pålidelig kilde, at man har sendt velkvalificeret mandskab til Vedbæk for at kontrollere Molbo-Tønderne for "klap-torsk" og andre grinagtige flade fisk, blot for en sikkerheds skyld. Man ønsker ikke at komme i bad standing ved Miljømyndighederne og Miljøaktivisternes Hovedorganisation inden re-allokeringen af tønderne den 12. december kl. 12:00. Det forlyder at man ikke spilder ressourcer på det, da der alligevel inden for kort tid skulle have været lavet Service Eftersyn på Molbo-Tønderne. En fremtidig og mere central placering, efter den 12. december, tættere på "CW-Kejseren" er under overvejelse. Godkendelsesproceduren er igangsat forlyder det. Man afventer resultatet af ansøgningen.

Samtidigt forlyder det fra en anden pålidelig og meget troværdig kilde tæt på selveste "CW-Kejseren" at det kan skyldes at "Majestæten" beslaglægger en del af sine "Kejserlige" ressourcer på at føre "Korstog" mod mangt og meget. Tidligere har Lodtrækningen i Det Store Gylle Lotteri været ramt af manglende ressourcer fra "CW-Kejseren" selv på grund af en intens produktion af forskellige dokumenter. En "REPLIK" hørte man omtalt den 14. august 2020 kl. 13, men den er endnu ikke set. Og "opdragelses-dokumentet", der heller ikke er set endnu trods utallige gange at være nævnt. Samtidigt er en angivelig meget vigtig og omfattende redegørelse, der også har været nævnt adskillige gange uden at nogen synes at have set det, også i støbeskeen? Men som nogen med indgående kendskab til "CW-Kejseren" og hans "Hof" har udtalt, kan der jo være en direkte linje her fra og til eventyret om "Kejserens Nye Klæder" i forbindelse med alle de her dokumenter og redegørelser? Man ved det jo ikke, men det kunne jo være.

Andre meget pålidelige kilder med stort kendskab, ja med næsten direkte adgang, til "CW-Kejseren" vil også vide at "Majestæten" har måtte beskæftige sig med flere uheldige afsløringssager. Blandt andet den fra 31. maj 2020 med CW signalet, som blev afsløret den 1. juni 2020 kl. 13:00, af en skarpsindig person meget tæt på "Majestæten" selv. Derudover skulle "CW-Kejseren også være i gang med store fysisk anstrengende øvelser i at være klar til udførelsen af hans "Majestætserklæring" om et en bestemt person "Ikke er større end du kan ligge ned" som blev bekendtgjort den 25. april 2020 kl. 10:12, hele 2 gange efter hinanden. Årsagen skulle være at den bestemte person ikke har den store tiltro til noget som helst der kommer fra "CW-Kejseren", da man jo stadig ikke har set flere afgørende og vigtige Sandhedsbeviser, trods deres eksistens forsat påstås hårdnakket. Det siges i den kreds af personer at det er et tegn på utroværdighed og uhæderlighed af stor grad, så længe materialerne ikke er fremlagt. Kredsen siges at være i kraftig vækst.

Alt i mens andre måske meget mere troværdige kilde fra den direkte inderkreds af "CW-Kejseren" mener at ressourcerne er bundet i en stor eftersøgningsaktion i nærområdet efter "Den Fremskudte Modtager". Kilden henviser til "Majestætens" udtalelser for kraftigt nedskruet effekt, den 19. august 2020 kl. 09:57. Kilden mener at der efter stor sandsynlighed er lavet et "Majestætisk" landkort af solcelleanlæg af det nærliggende område omkring Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral.

Andre kilder, fjernt fra "CW-Kejseren", hævder at der skulle være tale om mere end en "Fremskudt Modtager" i det omliggende landskab. Men at nogle af dem allerede er taget ned igen, da man nu deler ressourcerne mellem hinanden via "Den Lukkede Linje" for at undgå utroværdige indblandinger fra uhæderlige kredse i nærfeltet af Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral..

Det formodes at Redaktionen har udsendt deres bedste folk for at undersøge disse utrolige forhold og krænkelserne på indehaverne af de nuværende (og formodentlig stadig gyldige) lotterisedler til Det Store Gylle Lotteri. Vi kan kun håbe at Redaktionen kommer med en Ægte Redegørelse så vi andre er "Im Bilde". Ja man kan aldrig vide, og man ved jo ikke.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

-
Kejserens nye klæder billede.jpg
Kejserens nye klæder.JPG
Senest rettet af oz1iky fre okt 16, 2020 12:40, rettet i alt 1 gang.
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 428
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

Re: "CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » fre okt 09, 2020 19:04

-- START PÅ OPDATERING ---
(ikke breaking news!)
Stenalder-modtager.png
Man har meddelt at "CW-Kejseren" har været aktiv flere gange i den forløbende periode. "Majestæten" har endda været aktiv fra Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral sammen med den tro væbner, "EKKO Af Pralenborg".
En enkelt gang måtte "EKKO af Pralenborg" minde "Majestæten" om at andre også havde taletid og ret,
og ikke kun "Majestæten". Og samtidigt mindede han "Majestæten" om at proceduren ved Hoffet også gjaldt "Majestæten".

Personen kendt, på sin egen hjemegn, som "Gylletrolden" har været fraværende i den forgangne periode, inden for Hoffets, og Kommandocentralens, nærfelt. Der meldes om at det har flere andre også, så afstandskravene og antal af personer tilstede på frekvensen har, i disse Pandemi-tider, været overholdt.
Antallet siges ikke at have overskredet 4 personer.

Der er stadig problemstillinger omkring modtagelsen af Dekreter fra "Majestæten" i de Jyske og Fynske Kolonier.
Selv dele af Sjælland har problemer. Der hersker en høj grad af rådvildhed omkring emnet.
"Jamen jeg forstår det ikke, jeg hører ham med S 5 til 7 og han kan ikke høre mig".
Det formodes fra troværdige kilder at en pålidelig undersøgelseskommission er under etablering til belysning af problemet.
Personalet omkring Modtager 4 er i alarmberedskab i denne problemstilling. Man vil holde os orienteret,
siger man, men har aldrig haft problemer med aflytningen af Dekreterne.
Som sagt, situationen følges nøje.

Samtidigt har enkelte, måske knap så hæderlige og tvivlsomt troværdige, kilder påpeget tvivlsomme forbindelser med fjerne egne. Men det må stå hen som ikke validerede informationer. Man vil endda have andre til at tro på at det ikke var "Majestæten" selv der har foretaget disse kontakter men en såkaldt "Pirat" - eller endda, endnu værre, at det var på forhånd aftalt spil der var involveret i kontakterne ?

Derudover har der, som nævnt tidligere, fortsat ikke været udtrukket nogen hovedpræmier i Gylle-lotteriet. Der har, med lidt god vilje, været forsøgt udtrækning af et par forkølede trøste-præmier. Nærområdet i Skive, samt bestemte dele af Sønderjylland med mere, har være betænkt med trøste-præmier. Mest baseret på nærlæsningen af "OZ" bladet fra oktober, og en formodet grad af usund misundelse på andres succes, samt manglen på egen, inden for de meget nærlæste områder? "EKKO af Pralenborg" var ikke nødvendigvis interesseret i "Majestætens" misundelse, men mere interesseret i nogen sunde tekniske Dokumenter til at fordybe sig i. Emnet omkring vertikale antenner er igen bragt på banen, trods de manglende trekantede huller i området til kabel-gennemføringen samt den vigtige manglende Domestikale Tilladelse.

Der meldes om en stigende utilfredshed fra de stakkels personer som sidder inde med lodsedler til Det Store Gyllelotteriet. De mener at være snydt og ført bag lyset af en eller flere "Plat ugler". Man har forsøgt at berolige disse med at "Plat ugler" og grinagtige flade fisk ikke har en tilpas høj grad af hæderlighed til at være troværdige. Flere af personerne er nu startet på den lange vandring hen til Frekvens-Politiet for at forlange en "Frekvens-Politi-Rapport" til deres manglende forsikringspolice. Adressen savnes dog stadig her til, og man forsøger at overbevise dem om at det intet fører til at foretage den vandring. Man håber at personerne ikke begiver sig ud på en Maoistisk Lang March. Vinteren står jo trods alt lige for døren for alle ved Hoffet. Og kun Frosten vil Sejre, siges der.

Der forlyder heller ikke mere omkring "Den Kejserlige Eftersøgning" af alle de "Fremskudte Modtagere" i "Majestætens" nærområde. Opsynspersonalet har dog et vågent øje til eventuelle ukurante og uhæderlige samt utroværdige aktiviteter i nærheden af Modtager 1 og Modtager 2. Men man forsikre at der ikke vil være nogen direkte adgang uden at Pålidelig og Hæderlig samt Troværdig Dokumentation samt Sandhedsbeviser er fremlagt i mindst 117 kopier af hver, og mindst ét eksemplar med erklæring fra et troværdighedsvidne af største Hæderlighed på hvert af de 117 kopier.

Troværdige og aldeles pålidelige kilder, meget tæt på dem der håndterer Molbo-Tønderne fra Vedbæk, vil vide at projektet med den 12. december kl. 12:00 skrider planmæssigt frem. Alle Miljømæssige og Tekniske godkendelser nu er på plads. De sidste forhandlinger med Dominum af placeringen er gået i gang. Dette forventes at være lige så succesfuldt som de foregående forhandlinger og godkendelser, da disse skrider frem som forventet.

Omkring de tidligere benævnte, meget vigtige og højt omtalte, og påtalte, dokumenter; "REPLIK", "Opdragelsesdokumentet" og "Redegørelsen"; er der ikke fremkommet noget nyt. Trofaste Lyttere vil dog vide at der nu i stedet for arbejdes på en artikel til et Australsk eller New Zealandsk blad, omkring de førnævnte forud bestilte forbindelser. Samtidigt høres der også om et blad herhjemme, hvor en dato (den 26. september?) for 50 år ofte omtales. Meget ofte endda. Derudover vides intet nyt om produktiviteten på området af vigtige dokumenter.

Man har lovet at der vil komme opdateringer, så snart de haves.
Stay Tuned. Med håbet om at vi alle holdes "Im Bilde".

(ikke breaking news!)
-- SLUT PÅ OPDATERING ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

-
0000 Grine-mus 1c.jpg
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 428
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » søn okt 18, 2020 22:01

OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

Stenalder-modtager.png
----------------------------- START PÅ OPDATERING -----------------------------
(ikke breaking news)

I den forgangne tid har der ved "Hoffet" for Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral været forvirringer om forskellige tidszoner, og hvor de var hjemhørende. Årsagen kendes dog ikke, men ”Majestæten” ser ud til at være fanget i en såkaldt fortidszone? "EKKO af Pralenborg" synes dog at være den bedst informerede ved "CW-Kejserens" hof, omkring tid og sted samt zoner - og hvem der bør befinder sig i hvilke af dem.

Der har stadig været konstateret uforståelige modtager-problemer i "Majestætens" jyske og fynske, samt nu også sjællandske kolonier. "De Fremskudte Modtagere" peger på andet omkring modtagningen af "Majestætens" udsendte Dekreter. Man har konsulteret personalet på Modtager 4, dog uden afklaringer. Man afventer fortsat troværdige og pålidelige tilbagemeldinger fra kilder tæt på "Majestæten" selv om Hans eventuelle egne formodninger. Man har stadig ikke godtaget at det kun har med de manglende trekantede huller til de manglende kabelføring eller endnu ikke opnået tilladelse fra Den Domestikale Styrelse at gøre. Man har ej heller hørt noget omkring status på Tilladelserne fra Den Domestikale Styrelse, omkring det stadigt åbne antenne-emne. Man er fortsat overbevist om at der må være andre årsager på spil end dårlige modtagere i kolonierne. Men Sandhedsbeviserne er endnu ikke fremlagte, så dette må beklageligvis stå hen i det fortsat utroværdig uvisse, så spot og hån kan løbe frit rundt i landskabet omkring ”Majestæten”.

De pålidelige, troværdige og meget hæderlige kilder, meget tæt på "CW-Kejseren" har ind til nu ikke haft nogen nyheder om de tidligere nævnte, for "Majestæten" meget uheldige og meget ubehagelige, afsløringssager. Der synes tværtimod at være kommet yderligere ubehagelige sager til. Sagen fra den fra 31. maj 2020 med CW-signalet, som blev afsløret den 1. juni 2020 kl. 13:00, af en skarpsindig person meget tæt på "Majestæten" selv har "Majestæten" endnu ikke kunne afslutte på en "Majestætisk" måde. Sladren kører fortsat på højtryk blandt Almuen og Den Menige Pøbel. Også her har spot og hån frit løb ude i landskabet omkring ”Majestæten”. Afsløringerne om at bestemte personer ikke er større end de kan ligge ned (bekendtgjort i Dekret af den 25. april 2020 kl. 10:12) er ej heller afsluttet endnu. Onde tunger og måske alligevel troværdige kilder, vil vide at det er fordi der her heller ingen Sandhedsbeviser findes herfor. Spot og hån løber også her frit omkring, men også en grinende sætning om at tomme tønder buldrer mest er fremkommet.

Kilden bag informationen omkring "CW-Kejserens" anstrengelser omkring opsporing af "Den Fremskudte Modtager" (Modtager 2) fra lydoptagelsen den 19. august 2020 kl. 09:57 (med nedskruet effekt) har heller intet nyt at berette. Opsynspersonalet på både Modtager 1 og Modtager 2 kan melde at de fortsat er i beredskab og er meget observante over for eventuelle ukurante og uhæderlige samt utroværdige aktiviteter eller tilnærmelsesforsøg i nærheden af Modtager 1 og Modtager 2. Man forsikre at der fortsat ikke vil være nogen direkte adgang uden at Pålidelig og Hæderlig samt Troværdig Dokumentation samt Sandhedsbeviser er fremlagt i mindst 117 kopier af hver, og mindst ét eksemplar med en erklæring fra et Troværdighedsvidne af største Hæderlighed på hvert af de 117 kopier. Der lægges vægt på at ikke-eksisterende Cand.jur. dokumenter ikke er adgangsgivende, trods nogen mener at det måtte være rigeligt at fortælle om deres ikke-dokumenterede eksistens.

Det har også kunne høres på det seneste, endda ved helt egen lytning, at "EKKO af Pralenborg" med flere, ikke er helt tilfreds med at "Majestæten" ikke selv overholder Hoffets uskrevne, men meget gældende, procedurer for kommunikation fortsætter. Der tales ofte i meget lange perioder fra "Majestæten" om ting fra en fjern og svunden tid, som Almuen og Den Menige Pøbel ikke nødvendigvis har en interesse i. Årsagen formodes at være at ”Majestætens, som tidligere nævnt, er faldet i et såkaldt fortidszonehul i forbindelse med uklarhederne omkring tidszonerne. Lange enetaler om, måske endda bestilte og aftalte, samtaler med fjerne destinationer har tilsyneladende heller ikke nogen stor interesse længere. Det formodes at være fordi det ofte er de samme forud bestilte samtaler som ”Majestæten” taler om, og at der ingen nye kommer til. Ofte skiftes uden om ”Majestæten” for at denne har tid til at læse de uskrevne procedurer for Hoffets kommunikationsretningslinjer. Det formodes af være et velment, men nok forgæves, forsøg på en socialpædagogisk indsats over for ”Majestæten”.

Fornyeligt skulle der også være foregået samtaler som ikke var forudbestilte, og som var undsluppet fortidszonernes jerngreb, som var gået hele jorden rundt med små effekter. Såkaldte jordomløbende samtaler med ikke-sjældne lande. Lande som bl.a. Libanon har været nævnt. Det Diplomatiske Korps fra Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral har ikke ønsket at kommenterer det de "Majestætisk" kalder VRØVL. Anonyme kilder fortæller at det nok mere er "CW-Kejseren" der VRØVLER. Men de vil ikke stå frem da de er bange for at blive beskyldt for grov uhøvisk tale med alle de chikaner der her af følger fra hele Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral og dets kolonier. Ja det skulle være sikkert og vist.

"Majestæten" synes også at have tabt produktivitetsevnen? De tidligere meget kraftigt påtalte produktioner af største vigtighed; "REPLIK", "Redegørelse" og "Opdragelses Dokument", har man fortsat ikke set nogen frugter af. I stedet for er en dato dukket op, som ofte afstedkommer lange enetaler fra "Majestæten" - trods visse dele af Hoffets tydelige utålmodighed hermed - om at hans energi er lagt i frembringelse af en såkaldt "Artikel" om denne dato. Den 26. september. Der er også dukket lange enetaler op om en såkaldt ”Australsk Artikel”.
Det formodes at de tidligere meget stærkt og tydeligt som vigtigt fremhævede dokumenter; "REPLIK", "Opdragelses Dokument" og "Redegørelse", er faldet til offer for en "Majestætisk Syltekrukke". Men som kilder med stort kendskab til omkredsen nævnte, er det vel et spørgsmål om "To Upload Your Log, or not to Upload Your Log". Andre kilder formoder at fortidszonen har fanget dem ind i sit umådeligt store og omfangsrige kraftfelt. Kilderne siger at en fortidszone kan være svær, ja nærmest umulig, at komme ud af uden hjælp udefra.

Troværdige og aldeles pålidelige kilder, meget tæt på projektet med Molbo-Tønderne fra Vedbæk, kan berettet at projektet med den 12. december kl. 12:00 skrider planmæssigt frem. Alle godkendelser er på plads, og forhandlingerne med Dominus er afsluttet med et yderst tilfredsstillende resultat. Selv kvoterne for klap-torsk og grinagtige flade fisk er udvidet, så man ikke kommer i konflikt med maksimum-kvoten på begge arter. Dermed kan "Operation Alfa Canis Majoris" starte planmæssigt, klokken 12 den 12. december 2020. Man forventer at høre nærmere om udfaldet allerede samme dag på fangstresultaterne.

Man afventer fortsat en status på årsagen til at Det Store Gylle Lotteri tilsyneladende er blevet syltet i ”Den Majestætiske Syltekrukke”. Endnu ubekræftede kilder påstår at både Den Domestikale Styrelse, men også Den Uduelige Danske Inkvisition med selveste Ypperstepræsten i spidsen, er involveret i dette. Der siges at være gjort kraftige indsigelser mod både dele af og hele måden trækningerne foregik på. Man vil vide at der har været tale om endda Urent Trav i ind til flere tilfælde. Sætninger som "platugleri af bedste Roskilde facon" er hørt. Og at flere af Hoved-Præmierne er udtrukket på et aldeles uhæderligt og utroværdigt grundlag, der vil kunne give store og uafklarede problemer for ikke mindst selveste Ypperstepræsten i dennes snarlige fremtidige aktiviteter. Man kan kun anbefale at indehaverne af en nu formodentlig ugyldig lotteriseddel foretager den lange maoistiske march hen til "Frekvens-Politiet" for at anmelde dette platugleri (Platugleri som også er kendt fra Roskilde, Albertslund, Kastrup, Hvidovre, Brøndby Strand og Møn i de her sammenhænge). Andre, endnu ubekræftede kilder, vil endda have set store horder af "Havenisser" forsøge at overtage alt, som de jo har for vane. Men dette er som sagt ikke bekræftet endnu. Og skulle det være sandt, så har "CW-Kejseren" tabt retten til Det Store Gylle Lotteri for evigt.

Man har lovet at der vil komme opdateringer, så snart de haves.
Stay Tuned. Med håbet om at vi alle holdes "Im Bilde".


(ikke breaking news)
----------------------------- SLUT PÅ OPDATERING -----------------------------

OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

0000 Grine-mus 1b.jpg
0000 Grine-mus 1b.jpg (24.15 KiB) Vist 2636 gange
.
Senest rettet af oz1iky søn nov 08, 2020 13:22, rettet i alt 1 gang.
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 428
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » søn okt 25, 2020 9:54

OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

Stenalder-modtager.png
----------------------------- START PÅ OPDATERING -----------------------------
(ikke breaking news)

Den Uduelige Danske Inkvisition viser sig i virkeligheden blot at være en flok Havenisser. Ja det er hvad de højt kvalificerede udsendte bondefangere i Jylland har rapporteret på deres søgen efter Selveste Ypperstepræsten. Dermed opstår også en lille tanke om at "CW-kejseren" ikke er "Kejser" af Højeste Majestæt, men blot en glaseret Havenisse af grimmeste og mest løgnagtige utroværdige udgave? Man har jo tidligere hørt Prominente Sportsudøvere fortælle om deres erfaringer med den slags aldeles nytteløse og løgnagtige objekter (en hvis Hr. Jesper Skibby?). Ja, man kan jo aldrig vide, vel. Men igen udtaler
Det Diplomatiske Korps fra Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral at man rent "Majestætisk" ikke gider høre på den slags VRØVL. Det er i det hele taget deres standard-sætning at alle andre end inderkredsen af Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral kun VRØVLER og ikke kan andet end at VRØVLE. I det hele taget er der mange udokumenterede beskyldning om at alle andre VRØVLER, og der tales rundt omkring kun hån og spot om "Majestætens" Diplomatiske Korps. Onde tunger, der fortsat ønsker at være anonyme, siger at det korps er lige så uduelig som "Majestæten" selv. Man mener at Det Diplomatiske Korps er lige så uduelig som selveste Gylletrolden.

Fortidszonen som ”CW-Kejseren” er fanget i, viser sig muligvis at være en af de helt store. ”Majestæten” synes at være havnet midt i den dybeste del, da han efterhånden kun kan tale om gamle dage, og ikke kan se andet. Selv artikler om ting der måske ikke engang er foregået, er nu også dukket op. "EKKO af Pralenborg" forsøger gævt og trofast at følge trit med den stigende størrelse af fortidszonen, uden at han selv bliver slugt af det. Man kan kun håbe at han ved hvad han gør. Onde tunger, men endda meget troværdige onde tunger, påstår at det ikke er fortidszoner, men vaskeægte sorte huller af den værste trekantede slags. Det skulle angiveligt være de mest ondskabsfulde af slagsen som ikke kun sluger kabel-gennemføringer og antenne-tilladelser fra Den Domestikale Styrelse. Man afventer dog alligevel mere Høviske Sandhedsbeviser herfor.

Man har også bemærket at så snart man ikke er enige med ”CW-Kejseren” selv, så beskyldes man for at det er VRØVL og at man VRØVLER samt at det er noget værre SLUDDER man kommer med. Førende eksperter udtaler til OPDATERING at det er et meget normalt symptom for personer, uanset hvor høviske eller uhøviske de er, ofte lider af når de er fanget i et af de svære fortidszoner man ikke selv kan komme ud af. De førende eksperter udtaler at det kun er tiden der kan vise om det går godt eller ej. De påpeger at det er fremadrettet NUTID og ikke baglæns accelererende FORTID de her taler om. Eksperterne påpeger at i svære tilfælde, kan man observere tilfælde af hukommelse på ting personerne end ikke selv har været med til. Ofte har de hårdt ramte personer slet ikke været i live på daværende tidspunkt som huskes meget godt..

Det rapporteres at ”EKKO af Pralenborg” fortsat ikke er særligt interesseret i ”CW-Kejserens” mange forudbestilte og aftalte samtaler. Men det har ”Majestæten” ikke gennemskuet, muligvis på grund af dybden på fortidszonen. "EKKO af Pralenborg" forsøger at igangsætte mere teknisk orienterede samtaler, om emner som selv Almuen og Den Menige Pøbel synes at være mere interesseret i, end de forudbestilte og aftalte samtaler. Det er ofte de samme forudbestilte og aftalte samtaler som gentages og ingen nye er kommet til siden sidst. I stedet for vælger "Majestæten" at prale med samtaler som ikke lovformeligt er gyldigt bekræftet i den virkelige verden, men kun i "Cyberspace" uden for LOTW's hæderlige og troværdige rækkevidde. Mange forstår ikke at "EKKO af Pralenborg" ønsker at fortsætte ved Hoffet for Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral, hvor man mener at hans evner og kompetencer er mere spildte end godt er.

”Majestæten” og ”EKKO af Pralenborg” har problemer med at indse de rigtige sammenhænge med ”Den Fremskudte Modtager” og har derfor misforstået meningen med Molbo-Tønderne fra Vedbæk. Men det kan skyldes at ”EKKO af Pralenborg” måske også er indfanget af en større fortidszone i andre sammenhænge? Det vides ikke, men det kunne jo være. Førende og meget anerkendte eksperter med kendskab til området, udtaler at der kan være tale om direkte fejlbetjeninger af udstyr et eller andet sted i signal-kæden for ”Majestætens” undersåtter. Dermed er de fine point’er og detaljer gået dem næsen forbi siges der. Det har allerede givet anledning til stor hån og spot blandt personer som ikke er en del af ”Majestætens” kolonier. Kilder vil vide at have hørt at der grines rigtig meget over ”Majestæten” uden for koloniernes plankeværk.

Kilder med stort kendskab til, og indsigt i, projektet bag tønderne, kan meddele at Projektet bag tønderne er yderst tilfreds med at deres Maskirovka ikke kun er vellykket, men også er lykkes ud over alle forventninger. Derfor ser man også frem til at næste del af aktionen, den 12. december 2020 kl. 12:00, og at det bliver en ubetinget succes med store fangstrater af både klap-torsk og grinagtige flade fisk, som sidste gang. Vedbæk-Maskiroka’en betragtes som en ovenud stor succes, da "CW-Kejseren" selv leverede Sandhedsbeviset den 6. september 2018 kl. 11:45 i Glostrup, for at han var faldet i den opstillede tønde i Vedbæk. Der kom ikke nogen spørgsmål den dag, da Manden Fra Ribe, meget højlydt og utvetydigt, meddelte ”Majestæten” (citat) ”Nu holder du fandemig din kæft” (citat slut). Efter denne udtalelse fra Manden fra Ribe, måtte Den Øverste i lokalet formane salen til ikke at grine hånende og spottende af "Majestæten". Og ikke mindst beviset fremført af både "CW-Kejseren" og "EKKO af Pralenborg" den 19. oktober 2020 kl. 13:26, viser hvor stor succes Maskirovka’en har været. Her har Det Diplomatiske Korps ikke ønsket at udtale sig, da man fornemmer at flere ubehagelige afsløringer af største uheldig grad kunne ramme ”Majestæten”. I stedet for må man finde sig i den stigende, og efterhånden meget højlydte, hån og spot fra mange sider uden at kunne gøre noget ved det.

Den Domestikale Styrelse og antenne-emnet er igen et tilsyneladende højaktuelt emne.
At bore eller ikke bore, trekantede huller, er spørgsmålet. Men det formodes at der mangler en afklaring om hullernes udformning og placering samt en formel ansøgning til Den Domestikale Styrelse. Onde tunger spreder spot og hån omkring "Majestæten" ved at man i hjørner og kroge lader hånende og spottende historier cirkulerer om at "Majestæten" slet ikke tør søge Den Domestikale Styrelse om tilladelserne til både trekantede huller, kabelgennemføringer og mere antenne inden for Den Domestikale Styrelses Magtområde. Man siger spottende og hånende at her har selv ”Majestæten” intet at skulle have sagt. Kilder påstår endda at "Majestæten" skulle være indstillet til medaljen som "Tøffel-helt" af 1. grad. Dog kunne "Majestæten" den anden dag, som lyn ud af en klar himmel (men dog udokumenteret), påstå at han havde fået en eller anden undersåt til at lave et skjult trekantet hul. Dette skjulte hul synes ind til videre at være undgået Den Domestikale Styrelses opmærksomhed.

Omkring Det Store Gylle Lotteri er der desværre ikke meget nyt. Meget onde tunger, der også spreder hån og spot om "Majestæten", påpeger at personer der ikke har været indehaver af en lodseddel, men alligevel har vundet i flere hoved-trækninger i Gylle Lotteriet, har anvist en løsning på "CW-Kejserens" åbenlyse antenne-problemer samt manglende gennemførte forudbestilte og aftalte samtaler. En bestemt antenne; en AV-640, og dens DX-resultater har været nævnt flere gange. Det Diplomatiske Korps gentager sig selv, som sædvanligt, med at man kun betragter det som noget VRØVL, trods utallige Sandhedsbeviser er fremlagt. Et direkte citat skulle være ”Jamen det er noget være SLUDDER og VRØVL. Det passer simpelthen IKKE”. Men her siger man, hånende og spottende, at man nok ved bedre end ”Majestæten”. Ja, hvem ved hvor den hån og spot ender henne, og hvor mange der allerede har hørt den. Ja man kan jo aldrig vide.

Der er rapporteret såkaldte ”nøglingsproblemer” som angiveligt skulle være ”Majestæten” selv. Det vides dog ikke præcist, da der jo har været mange forsøg på at bilde Almuen og Den Menige Pøbel ind at ”Majestætens” kaldesignal skulle være blevet misbrugt. Ikke mindst har afsløringerne, som stadig afstedkommer hån og spot, vist at "Majestæten" selv har svært ved at finde ud af hvornår det er Ham Selv, og ikke en "Pirat" der er på spil. Her tænkes der på episoden fra den 31. maj og 1. juni 2020. Men det har været gentaget så mange gange at både ”Majestæten” og den meget lille men meget nære inderkreds tror på det nu. Lydoptagelserne beviser dog noget helt andet end det der er gentaget så ofte at man selv tror det er sandhed. Der er formodninger om at ”nøglingsproblemerne” skyldes at de trekantede huller til kabel-gennemføringerne i antenne-emnet som ikke er afsluttet, har bredt sig til strimmelsenderen – fordi de ikke har kunne placeres der hvor de skulle. De normalt småt-trekantede huller er nu blevet alt for store til at det kan afkodes, når de sendes ud i æteren. Eksperter med stort kendskab til ”CW-Kejseren” og Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral vil vide at det er ”Majestæten” selv og at det blot er virkningerne af den store fortidszone som han er havnet i. Det Diplomatiske Korps fra Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral siger, som sædvanligt, at det alt sammen er noget VRØVL der savner Sandhedsbeviser og kun er for at beklikke "Majestæten" med sådan noget VRØVL og SLUDDER. I det hele taget påstås det hårdnakket at en hver ekspertudtalelse som ikke er gjort af ”Majestæten” selv betragter man som VRØVL. Udover at ”CW-Kejseren” har udtalt at bestemte personer ikke er større end de kan ligge ned (den 25. april 2020 kl. 10:12) så har ”Majestæten” også uddelt medaljen ”Du Er En Klam Stodder” igen. (den 23. oktober 2020 kl. 10:14). Man efterlyser dog sammenhængene med virkeligheden for denne tildeling. Det formodes af Eksperterne at være den efterhånden store indvirkning fra fortidszonen som viser sig.

Analytiske, ægte og helt rigtige, akademiske kilder og eksperter, udtaler at man efterhånden kan se et såkaldt Modus Operandi fra både "CW-Kejseren" og store dele af Den Negative HAMSPIRIT kommandocentral. Analysen er dog ikke færdiggjort endnu og er for indeværende til et såkaldt "Peer Review". Det forlyder at man også har inddraget ”De Lange Vagn-Taler” i analysen samt den konstante påstand om at det hele er noget VRØVL. Det er formodentlig klar til næste OPDATERING hvor man håber at kunne bringe et resume af dette Dokument som i modsætning til andre Dokumenter fra ”Majestæten”, virkeligt er forfattet og klar. De meget omtalte produktioner; ”REPLIK”, ”Opdragelses Dokument”, ”Redegørelse” samt ”Australsk Artikel” og ikke mindst ”Den 26. september” er endnu ikke set. Eksperterne og troværdige kilder mener det er for tidligt at udtale sig om hvorvidt det er ”Den Majestætiske Syltekrukke” eller et skib der sank i januar 1959, der står i vejen for færdiggørelsen og offentliggørelsen af dokumenterne.


Man har lovet at der vil komme opdateringer, så snart de haves. Man ved jo aldrig, det kunne jo være.
Stay Tuned. Med håbet om at vi alle holdes "Im Bilde".


(ikke breaking news)
----------------------------- SLUT PÅ OPDATERING -----------------------------
0000 Grine-mus 1b.jpg
0000 Grine-mus 1b.jpg (24.15 KiB) Vist 2372 gange
OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.
Senest rettet af oz1iky søn nov 08, 2020 13:22, rettet i alt 1 gang.
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 428
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » søn nov 01, 2020 13:48

OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktivt, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

Stenalder-modtager.png
----------------------------- START PÅ OPDATERING -----------------------------
(ikke breaking news)

OPDATERING skal minde alle læserne om at Fru Frederiksen har sænket forsamlingsforbuddet til maksimalt 10 personer. Derfor kan man ikke tydeligt nok påminde om at der højest må være 10 læsere af OPDATERING ad gangen. Og husk nu at holde afstand, selv om I ikke kan se hinanden. Husk også mundhygiejnen! Brug rigeligt med sæbe så der ikke kommer noget fra Gylle-Lotteriet ud, helt ukontrolleret. Husk også at alt læsning skal bringes til ophør kl. 22:00, og man skal forlade skærmen omgående. OPDATERING kan ikke påtage sig noget ansvar for at der skulle være smittede eller uansvarlige læsere derude. Det overlader man til andre, mindre "Majestætiske" personager.

Denne version af OPDATERING er lidt kortere end sædvanligt, da der stadig er ting omkring Eksperternes udtalelser som skal afklares, inden det kan offentliggøres. Når man kommer til at afsløre en "-Kejser" i ting som kan være uheldige og ubehagelige for ham, så skal man sikre sig at alt går rigtigt til. Man kan jo aldrig vide, det kunne jo være.

Det vides nu med sikkerhed at både ”Majestæten” og EKKO'et læser med, selv om de påstår at de kun læser under halvdelen og ikke forstår noget som helst. Herefter kommer der de sædvanlige ligegyldige og indstuderede kommentarer der indeholder SLUDDER, VRØVL og PLADDER i rigeligt omfang. I øvrigt er OPDATERING blevet gjort opmærksom på at ”EKKO af Pralenborg” er en tildelt titel fra en gang efter November 2009 og omkring midten af 2016 blev slået til "EKKO" for hans EKKO'er af "Majestætens" indstuderede ligegyldigheder.

Samtidigt er der en del nye kilder som er trådt frem med en hel del uheldige og ubehagelige afsløringer om ”CW-Kejseren”. Disse materialer skal jo først gennemgås. Der er blandt andet personer som ”Træskomanden fra Skive”, ”Psykopaten fra Lolland”, der dog hverken er psykopat eller fra Lolland, ikke at forglemme andre interessante Sjællandske kilder og ikke mindst de Canadiske forbindelser. Der er også en stor tak til Kilderne fra Østjylland samt Trekantsområdet. Der er flere på vej, da der tilsyneladende mange som ikke har meget godt at sige om ”Majestæten” længere. Nogen vil måske forsøge at påstå at der ikke kan komme noget fra dem af. De Onde Tungers påstand om at KU skulle stå for Knigthsbridge University undersøges meget indgående Men OPDATERING gennemgår de tilsendte materialer, så ser vi jo hvem der har ret. Man kan jo aldrig vide, det kunne jo være. OPDATERING takker ærbødigst for den store strøm af informationer til et eventuelt Responsum.

Når det så er sagt, så er der tegn på at de højt kvalificerede bondefangere kan have ret i deres rapport om at der ikke er noget egentlig Hof. At Den Uduelige Danske Inkvisition og Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral samt alle Hoffets medløbere og EKKO-dale, blot er en flok glaserede, og kvalitetsmæssigt frasorterede (fejlbehæftede 3. sorterings), Havenisser af grimmeste og mest løgnagtige og utroværdige udgave? Man har jo hørt Prominente Sportsudøvere fortælle om deres erfaringer med den slags aldeles nytteløse og løgnagtige objekter som blot står i vejen og griner dumt (en vis Hr. Jesper Skibby?). Man afventer Eksperternes Store og Vaskeægte Akademiske Afhandling, inden OPDATERING går yderligere ind i den sag. Og Det Diplomatiske Korps har man ikke fundet nødvendigt at bede om en udtalelse, da man allerede kender svaret: at man VRØVLER samt at det er noget værre SLUDDER man kommer med. Noget værre PLADDER.

Det, tilsyneladende komplet og aldeles inkompetente, Diplomatiske Korps har endda forsøgt ad omveje at fremsætte tomme trusler mod OPDATERING for at standse de ubehagelige og uheldige afsløringer. Men de har anvendt de helt forkerte modtagere, så deres kommunikation atter engang har været forspildt. Tilsyneladende fordi ingen længere gider høre på at de beskyldes for kun VRØVLER og kun kommer med SLUDDER. Og at det blot er noget værre PLADDER. Men den slags forsøg virkede som sagt heller ikke. De Onde tunger har derfor, meget hånende og spottende, foreslået at omdøbe det til Det Inkompetente Korps i stedet for. Det ser ud til at De Onde Tunger har stor succes med deres kampagne. Almuen og Den Menige Pøbel er begyndt at anvende det nye navn.

Kilder med stort kendskab og næsten direkte adgang til inderkredsen, siger at der hersker stor nervøsitet om de sidste mange afsløringer af uheldige og ubehagelige art og omfang. Ikke mindst at "Majestætens" egne udlæggelser af Molbo-Tønden fra Vedbæk har været en hel anden, ind til afsløringen om de virkelige forhold kom frem. Så afsløringen om at selv Manden Fra Ribe havde sagt fra, endda under de vigtigste forhandlinger for "CW-Kejseren" var ikke godt. Kilderne siger at dem som overværede de vigtige forhandlinger, den 5. og 6. september 2018 i Glostrup var chokeret over "CW-Kejserens" udlægninger efterfølgende. At Manden Fra Ribe meget højlydt og utvetydigt, meddelte ”Majestæten” at (citat) ”Nu holder du fandemig din kæft” (citat slut) den 6. september 2018 kl. 11:45 i Glostrup, var man ikke i tvivl om. At afsløringen ikke faldt i hverken "Majestætens" smag, er man ligeglad med. Men som kilden forsikrer, så var dette ikke mindre den ÆGTE sandhed, helt uden at "Majestæten" med 117 gentagelser af Den Store Løgn kan ændre afsløringen. Metoden med at fortælle Den Stor Løgn 117 gange om en ubehagelig sandhed, for der efter at kalde den 117 gange fortalte Store Løgn for Sandheden er jo i ægte og rigtige akademiske kreds erklæret for en aldeles utroværdig og uhæderlig, samt en akademisk aldeles afvist metode uden gang på denne jords nutidszoner. Metoden anvendes dog i nogen få politiske kredse, selv om afsløringens uheldige og ubehagelige ansigt også her står lige ved siden af hver gang. Efter sigende trives denne i akademiske kredse afviste metode, desværre også i fortidszoner.

Molbo-Tønde-Projektet går ind i sin slutfase. Den 12. december 2020 kl. 12:00 rykker hastigt nærmere. Og Projektet glæder sig til at tælle, og fortælle om, fangsten på denne Maskirovka. Alt imens kører "Den Fremskudte Modtager" i bedste velgående, og laver præcise og nøjagtige afgrænsninger samt opmålinger af fortidszonens omfang. Alt bliver hørt, intet kan skjules - selv ikke med nedskruet effekt. Alt bliver optaget og med højeste og ægte akademisk grundighed, katalogiseret og journaliseret - og gemt. Ja, man kan jo aldrig vide, hvornår der igen er forsøg på at bruge den velkendte afviste metode med vildfarelsen om at fortælle Den Store Løgn 117 gange skulle give en sandhed. Så dokumentationen, i visse kredse mere kendt som "Sandhedsbeviser", skulle dermed være til stede i mere end tilstrækkeligt omfang. Faktisk, efter hånden helt tilbage fra november 2009.

"Den Fremskudte Modtager" har stadig problemer med at visse dele af "Majestætens" jyske kolonier ikke kan høre De Majestætiske Dekreter. "Den Fremskudte Modtagers" personale på Modtager 4, er fortsat uden afklaringer da man hører "Majestæten" klart og tydeligt. Onde Tunger påstår at der måske er tale om et hemmeligt oprør og løsrivelsesforsøg? Ja, Man ved jo aldrig, det kunne jo være.

OPDATERING ønsker alle en god kommende uge, og ser frem til at kunne OPDATERE om de uhyrlige forhold der tilsyneladende i længere tid har hersket ved Hoffet for Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral. Helt i det skjulte, og under dække af Forfalsket Højeste Høviskhed. Vi åbner snart alle skabene for at se hvad der kommer ud, og tager feltspaden frem for at grave og vende alt. Intet klippestykke vil gå ram forbi, uanset størrelsen. For passer det som de mange nye kilder forsøger at bidrage med, bliver det måske endnu mere underholdende. Der tales endda om at der skal produceres et Hemmeligt Responsum om ”CW-Kejseren” ude i krogene?


Man har lovet at der vil komme opdateringer, så snart de haves. Man ved jo aldrig, det kunne jo være. Stay Tuned. Med håbet om at vi alle holdes "Im Bilde".

(ikke breaking news)
----------------------------- SLUT PÅ OPDATERING -----------------------------
0000 Grine-mus 3a.jpg
0000 Grine-mus 3a.jpg (21.1 KiB) Vist 2102 gange
OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktivt, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.
Senest rettet af oz1iky søn nov 08, 2020 13:23, rettet i alt 1 gang.
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Brugeravatar
OZ5WU
Indlæg: 108
Tilmeldt: lør dec 05, 2015 20:12

Re: "CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af OZ5WU » fre nov 06, 2020 10:19

JA! Desværre fortsætter den "bedre-/alt- vidende" pariodi!

CW Kejseren bliver vist desværre ej klogere! Igen fører han sig frem på BG, som den store "MESTER i forhold til skribenter med nano IQ - Som om CW Kejserens IQ er meget større..

Citat fra BG:
Samme gælder en også af dig, ligeledes på brugtgrej.dk oprettet tråd med navnet Trump og Biden.
Denne tråd er stort set ligeså rablende gal som Undtagelsestilstanden og Amatørradio. Citat slut.

Mon ikke det med rimelig evidens baseret på CW Kejserens mange opslag kan udledes at CW Kejseren fakketaget ER rablende gal??
Vy 73 de OZ5WU/Michael
Libertatem Defendimus

EDR member 12353 - ARRL member 3100340794 - RSGB member 322950

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 428
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » søn nov 08, 2020 14:06

OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktivt, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

Stenalder-modtager.png
----------------------------- START PÅ OPDATERING -----------------------------
(ikke breaking news)

OPDATERING skal minde alle læserne om at Fru Frederiksen har sænket forsamlingsforbuddet til maksimalt 10 personer.
Derfor kan man ikke tydeligt nok påminde om at der højest må være 10 læsere af OPDATERING ad gangen.
Og husk nu at holde afstand, selv om I ikke kan se hinanden. Husk også mundhygiejnen!
Brug rigeligt med sæbe så der ikke kommer noget fra Gylle-Lotteriet ud, helt ukontrolleret.
Husk også at alt læsning skal bringes til ophør kl. 22:00, og man skal forlade skærmen omgående.
OPDATERING kan ikke påtage sig noget ansvar for at der skulle være smittede eller uansvarlige læsere derude.
Det overlader man til andre, mindre "Majestætiske" personager.


OPDATERING denne søndag "udgår" til fordel for både OZ5WU's brillante observation,
og så det store arbejde med at samle alle trådene op fra de mange materialer som der stadigt strømmer ind fra nær og fjern.

Det er vel at bemærke ikke fra personer som "Træskomanden" eller "Psykopaten fra Lolland" (der hverken er fra Lolland, eller er psykopat).

En stor tak til alle bidragsydere, stort som småt, Danske så vel som udenlandske. Mange tak.
Hvad angår CW-Kejseren selv og hans utroværdige Hof og Hofnarres konstante udtalelser om disse personer uden for deres inderkreds, formodes det at hidrøre deres store anvendelse af den fejlslagne og akademisk forkastede model der hedder "at gentage en stor løgn 117 gange, så alle tror det er en sandhed til sidst".

Et godt eksempel her på er den hvor CW-Kejseren stadigvæk påstår at han den 6. september 2018 stillede en bestemt person en række spørgsmål og ingen svar fik. CW-Kejseren har nok gentaget den påstand så mange gange at han selv tror på den. Men i virkeligheden var det Manden fra Ribe der på det tidspunkt meget kraftigt gav udtryk for hans misbilligelse af Majestætens fejlagtige "korstog" med sætningen : "NU HOLDER DU FANDERMIG DIN KÆFT". Det var på det tidspunkt at CW-Kejseren ville spørge om "Den Fremskudte Modtager", formodes det. Men Majestæten tror at de 117 ganges fortælling af Den Store Løgn, har gjort det til virkelighed? Det Uduelige Korps (tidl. Det Diplomatiske Korps) har ikke, ud over at mene det er noget forbandet VRØVL og værre SLUDDER som man her kommer med, ønsket at bidrage med yderligere kommentarer.

OPDATERING ønsker alle sine læsere en god søndag og vender frygteligt tilbage næste søndag, med et resumé af alle de indkommende afsløringer og forviklinger der har med Hoffet og Majestæten at gøre. Det tyder også på at der kan være tale om fejlbehæftede frasorterede Havenisser af værste 3. sortering med store fejl i både glasur og ler. OPDATERING vil også forsøge at følge op på hvorvidt CW-Kejseren virkelig er blevet tildelt ordnen "TØFFEL-HELT" med dobbelt sværd og egeløv. Det er nok lidt problematisk, nu da man i længere tid ikke har haft nogen "Pingvin-frakke". OPDATERING vil også følge op på forskellige manglende dokumenter, og her er der ikke kun tale om "REPLIK", "Opdragelses Dokumentet" eller andre Majestætisk ned-syltede dokumenter. Der vil også være en genopfriskning og måske en ny vinkel på den manglende "kandidat-uddannelse".


Man har lovet at der vil komme opdateringer, så snart de haves.
Man ved jo aldrig, det kunne jo være. Stay Tuned.
Med håbet om at vi alle holdes "Im Bilde".

(ikke breaking news)
----------------------------- SLUT PÅ OPDATERING -----------------------------
Kejserens nye klæder billede.jpg
OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktivt, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

oz7xf
Indlæg: 685
Tilmeldt: tirs jan 23, 2018 0:06

Re: "CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz7xf » man nov 09, 2020 7:46

Af interesse i den virkelige verden, ses i tråden:
http://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode=thread&obj=83836
et natligt indlæg #9, der på ingen måde oplyser yderligere omkring problemstillingerne, end allerede beskrevet.
RART 12346.jpg
Jeg skal på ingen måde kunne udtale mig om, at Vedkommende, hvem det så end måtte være, er sammenfaldende med den kendte radioamatør, der holder hof, i det nordøstlige segment på Bornholm. Om Vedkommende, hvem det så end måtte være tillige udviser indædt interesse for fremskudte modtagere og Molbotønder i særdeleshed, vil nok være for vidtgående at konkludere på dette spinkle grundlag.

Og netop med hensyn til Molbotønder, kan det fra pålidelig Molbo, tæt på mig oplyses at skulle projektet omkring tøndernes samling den 12-12 kl 1200, komme ud for at mangle tønder eller enkelte er revnet og blevet utætte under trilningen fra Vedbæk til Det indre København, kan disse sagtes repareres eller genskabes af en kendt Bonde med en lille Røv, hvis sæde er så tæt på tøndernes oprindelige tilblivelsessted, at deres særlige egenskaber vil blive overført uden ekstraordinær indgriben eller kundskaber.
Det er mig endvidere en stor glæde, at kommunerne nord for København har ofret store beløb til vedligeholdelse af trillestien med stort og småt. Det sidste træk, fra Østerport til det indre København ned ad Store Kongensgade er som bekendt belagt med asfalt for år tilbage og forventes ikke at skulle kunne gøre nogen skade på tønderne, lyder det Stabstambouren, der til anledningen har anlagt særlig pind og fløjte.
Her et festligt indslag, der dog intet har at gøre med noget som helst.
http://www.youtube.com/watch?v=IfX3Zj1VxGI
medlem af EDR

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 428
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » man nov 09, 2020 18:58

Halløjsa Mester Allan

Jeg kan forsikre dig om at både Tøndemagerne og Sadelmagerne har udført deres arbejde til UG plus.
Rebslagerne og tjære-rørene samt fjer-samlerne har også gjort deres forberedelser.

Så denne Maskirovka bliver et formidabelt grin af en Mora for alle os andre.

Maskirovka har virkelig gjort sig umage med alle Babushka'erne denne gang.
Denne gang vil det ikke være en åbenlyst Vedbæk fælde. Man har lovet mig at den vil være lang mere ...
... russisk delikat. "It's a bit more complicated, then you think - but at the end, it will be ... "

VY 73 til alle - helt uden rationeringsmærker

Kenneth
OZ1IKY
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 428
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » lør nov 14, 2020 11:11

OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktivt, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

Stenalder-modtager.png
----------------------------- START PÅ OPDATERING -----------------------------
(ikke breaking news)

OPDATERING skal minde alle læserne om at Fru Frederiksen har sænket forsamlingsforbuddet til maksimalt 10 personer.
Derfor kan man ikke tydeligt nok påminde om at der højest må være 10 læsere af OPDATERING ad gangen.
Og husk nu at holde afstand, selv om I ikke kan se hinanden. Husk også mundhygiejnen!
Brug rigeligt med sæbe så der ikke kommer noget fra Gylle-Lotteriet ud, helt ukontrolleret.
Husk også at alt læsning skal bringes til ophør kl. 22:00, og man skal forlade skærmen omgående.
OPDATERING kan ikke påtage sig noget ansvar for at der skulle være smittede eller uansvarlige læsere derude.
Det overlader man til andre, mindre "Majestætiske" personager.


Eksperternes store diger’ værk har været gennemgået nu. Der er så meget så man kan fuldstændigt fortabe sig. OPDATERING har valgt nogle få, men vigtige, punkter ud som kan belyse situationen omkring ”CW-Kejseren” og om hvorvidt der overhovedet er noget ”Majestætisk” over ham.

Derfor er tingene herefter inddelt i hovedgrupper, ”Gylle-Lotteriet”, ”Molbo-tønden og modtageren”, ”Dokumenterne der aldrig udkom”, ”117 gange fortalt giver ingen sandhed”, ”Afsløringerne”, ”DX-pral”, ”Fortidszonens dybe hul” og til sidst en konklusion.

For at sikre at man ikke betvivler og beklikker OPDATERING er der indsat link til ”Sandhedsbeviserne” – alternativt kan det hermed meddeles at der findes godt og vel 300 timers lydoptagelser, som mere end rigeligt underbygger det efterfølgende. RDEforum har desværre en begrænsning på 3 billeder pr indlæg.

Gylle-Lotteriet
Gylle-Lotteriet har CW-Kejseren og EKKO af Pralenborg kørt i længere tid. Der er dog en del af personerne i og omkring Hoffet som ikke er interesseret i at medvirke heri. Og det er der nok en meget god grund til. EKKO af Pralenborg synes at have set ”skriften på væggen”. Men om det var i tider, kan kun tiden vise.

Gylle-Lotteriet har skiftende grader af udtrækninger og kvaliteten i disse udtrækninger. Men ofte har Majestæten en eller to hovedpræmier og et par sidegevinster. Ofte med baggrund i hans uforståelige "Korstog" mod alle dem der ikke vil hører på ham, eller ikke synes han er "fantastisk".

Flere uafhængige kilder nævner at mange trækninger skyldes CW-Kejserens tilstand, hvor han ofte mener at alt og alle er imod ham, og at ALT hvad der bliver sagt drejer sig (negativt) om ham. Kilderne påpeger at Majestæten i 99,9 % af tilfældene er helt galt afmarcheret. (Man mener også det kan være indvirkningerne fra Fortidszonens kraftige flet involveret)

Man har tit oplevet at Majestæten i Lotteriet har udtrukket hovedgevinster til personer som i dog god mening har anvist muligheder for bedre DX-resultater. F.eks. kunne man en dag hører at en person fra Skive blev trukket igennem Gylle-Lotteriet, bare fordi han havde forklaret en AV-640's fortrinlige DX-resultater.

Mange undrer sig over hvorfor en person med en IQ som den EKKO af Pralenborg har, vil være med i den slags "lodtrækninger" - når han samtidigt er en af de store fortaler for en slags "HAMSPIRIT"

Der findes til rigelighed lyd-dokumentation for ovenstående

Molbo-tønden og modtageren
Molbo-tønden fra Vedbæk er oprindeligt et projekt som havde til formål at sende et par bestemte personer på vildspor, så en så kaldt "Fremskudt Modtager" kunne sættes op uden unødig indblanding. Projektet med denne Maskirovka synes at være vellykket ud over en hver forventning og forhåbning.

"Den Fremskudte Modtager" spiller også en stor rolle i Den Tabte Sag fra september 2018 - se mere under "117 gange fortalt giver ingen sandhed".

Modtagerens eksistens har ofte været benægtet, men ikke des mindre har den leveret gode beviser for hvad Majestæten forsøger at fortælle, meget lokalt, uden at andre skulle høre det - for såkaldt "nedskruet effekt".
Som for eksempel den 19. august 2020 kl. 09:57, hvor Majestæten starter en eftersøgning under andres solcelleanlæg i området

Senere på dagen, den 19.august 2020 kl. 13:26, beviser både Majestæten og EKKO af Pralenborg at denne Maskirovka har virker fortræffeligt. (lydoptagelse haves i glimrende kvalitet)

Systemet omkring "Den fremskudte Modtager" har også påvist en del irregulariteter omkring CW-Kejserens udsendelse af "Dekreter" - ofte skjult i meget lange og selvcentrerede enetaler (ofte af mange benævnt som "Lange-Vagn-taler”) - hvor flere af kolonierne angiveligt ikke kunne høre Majestæten. Men modtageren havde ingen problemer med modtagelsen?

Projektet bag Molbo Tønderne fra Vedbæk har gjort både tønderne, fangst-maddingen og alle materialerne til den næste Maskirovka klar til den 12. december kl. 12:00 på den helt sikre og afgørende placering i midten af København. Projektet ønsker ikke at kommenterer yderligere, før efter den dato, da der ellers kunne slippe detaljer ud for selve Maskirovka'en. Man afventer stadig spændt på resultatet.

Der findes til rigelighed lyd-dokumentation for ovenstående. Og hvad angår Manden fra Ribe’s udsagn, så var der rigeligt med vidner til stede den 6. september 2018.

Dokumenterne der aldrig udkom
CW-Kejseren har aldrig fremlagt sine eksamensbeviser fra KU. Se mere under afsnittet om "117 gange fortalt giver ingen sandhed". Majestæten har flere gange påstået at de papirer eksisterer - til trods for at Københavns Universitet ikke synes at kende Majestæten. Måske KU står for Knigthsbrigde University i stedet for? (KU e-mail 28. april 2017 viewtopic.php?f=2&t=996#p7378 )

Majestæten har i den seneste tid ofte talt om vigtige og essentielle dokumenter som han sidder og arbejder på. Eller gør han? Disse er dog aldrig set offentliggjorte endnu. En "REPLIK" blev nævnt den 14. august 2020 kl. 13. Men er aldrig set. (lydfil fra f.eks. 14. August 2020)
Samme skæbne ser ud til at være overgået "Opdragelses Dokumentet", "Redegørelsen" og ikke mindst "Den Australske Artikel" og "Historien om den 26.september". Men man ved jo ikke, for man kan jo aldrig vide, vel?

Alle de her omtalte dokumenter formodes aldrig at have set dagens lys, men at de derimod er havnet i Den Majestætiske Syltekrukke. Den der åbenbart fører direkte ned i Fortidszonens umådelige tyngdefelts altopslugende mørke hul.

117 gange fortalt giver ingen sandhed
CW-Kejseren har aldrig fremlagt sine eksamensbeviser fra KU, men bliver ved med at påstå at alle andre VRØVLER og kommer med SLUDDER når man betvivler eksistensen. Han mener ikke at han behøves fremlægge noget som helst (selv om han stort set altid forlanger det samme af andre). Det, og så den fortsatte gentagelse af Den Store Løgn om at være Cand.Jur. trods Universitetets udmelding om at de ikke kender ham. Han har ofte – efter vigtige forhandlinger, som i Esbjerg og Glostrup – påstået at han da havde dem med i inderlommen. Måske det er mere sandt med den der Knigthsbridge som ikke er anerkendt? Som onde og spottende tunger hånende siger; er platuglen selv blevet platuglet? (KU e-mail 28. april 2017 viewtopic.php?f=2&t=996#p7378 )

Og som man kan se, så kan det være dyrt at smykke sig med lånte fjer. Det er ikke billigt i dagens Danmark at smykke sig med lånte fjer. ( https://jv.dk/artikel/hans-boserup-d%C3 ... ig-advokat )

Den førende fra CW-Kejserens jyske koloni beskylder næsten hver gang en bestemt radioamatør for støjen der forekommer på deres runde-frekvens. Og det selv om han ikke kan bevise de injurier han kommer med. Derudover har netværket "Den Fremskudte Modtager" gang på gang kunne konstatere at det ikke er radioamatør-genereret støj, men noget som har en mere professionel oprindelse. Men når nu selveste CW-Kejseren har fortalt Den Store Løgn 117 gange, så må det vel være en lille sandhed, eller hvad? Ja, man ved jo aldrig, det kunne jo være at det alligevel gav bagslag for dem en dag?

CW-Kejseren har forsøgt at få frataget licensen fra en bestemt radioamatør (nu hedder det så certifikat) med en falsk anmeldelse for blindsending. Her blev en af Majestætens nærmeste fældet i en falsk med-anmeldelse, som Majestæten havde befalet. (ERST sag nr. 14/03749)

CW-Kejsere har igennem længere tid forsøgt at bilde, ikke kun sige selv men også Hoffet, ind at han den 6. september 2018 stillede en bestemt person en masse spørgsmål - som denne person ikke ville svare på. Majestæten glemmer at fortælle at Manden Fra Ribe lige her meget højlydt forkyndte at "NU HOLDER DU FANDERMIG DIN KÆFT" til Majestæten. (og igen, der var rigeligt af vidner til stede i Glostrup den 6. september 2018 – og mange af de vidner tør nok ingen kalde utroværdige)

CW-Kejseren har efterhånden gentaget så mange gange over for sig selv, så han tror at en bestemt radioamatør er psykopat, dranker og ting der er værre; "Ham der fra Falster er ikke normal, var en af de milde udgaver (lydfil fra 3. november 2020 kl. 10:14).

CW-Kejseren havde i januar 2020 meget travlt med at fortælle en løgnehistorie om at han havde fået at vide fra en kilde tæt på DXpeditionen omkring E44CC at der cirkulerede en seddel med hans kaldesignal og en besked om at han ikke skulle logges. Endnu en løgn sagde allerede den gang De Ond Tunger grinende med hån og spot om Majestæten. Og hvem kom i loggen flere gange? Hvad var formålet spørger mange stadig.
(BG tråd #6 samt på Clublog kan udsagnet kontrolleres, og flere lydfiler fra 29-01-2020 og 14-01-2020
https://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode ... &obj=80146 )

Afsløringerne
CW-Kejseren og EKKO af Pralenborg taler meget om HAMSPIRIT. Men begge er de fornemste til at ødelægge forskellige runder på 80 meter med deres ikke særligt positive indslag. Til de eventuelt mange tvivlende af dette udsagn kan Eksperterne stille med "Sandhedsbeviser" i op til hundred timers lydoptagelser. God fornøjelse, og håber ikke appetitten tager skade, hvis man hører hvad der her foretages.

På en bestemt 80 meter runde får CW-Kejseren næsten altid at vide at "DET SNEER" når ham midt om sommeren spørger "hvordan er vejret over ved jer". Formodentlig fordi der ikke er opfattelsesevne nok ved Majestæten til at tyde signalværdien af den tilbagemelding?

CW-Kejseren har aldrig fremlagt sine eksamensbeviser fra KU. Og pludseligt havde nogen gjort sig umage og kontaktet Københavns Universitet, der så kunne meddele at man faktisk ikke kendte CW-Kejseren. Denne besked har været postet flere gange på diverse radioamatør fora og vækker hver gang stor spot og hån over CW-Kejseren. "Kragen med de lånte fjer" grines og hånes der i alle hjørner og kanter. Som oven for nævnt - mon det er Knightsbridge Universitet - altså endnu en gang plattenslageri?
( KU e-mail 28. april 2017 viewtopic.php?f=2&t=996#p7378 )

CW-Kejseren har udvist en noget truende adfærd, uden nogen synlig grund. "Nu skal du passe på …", "Du er ikke større end at du kan ligge ned" samt " mange gange "Du er en klam stodder" og "Taaaber klubben". Der haves selvfølgelig et par fantastiske lydfiler - dem griner Almuen og Den Menige Pøbel stadig meget af. (forskellige gode lydfiler med eksempler er lagt ud til en del mennesker)

Et brev angivelig sendt af EKKO af Pralenborg til Den Danske Loge på Blegdamsvej, viste sig mere at være fra selveste CW-Kejseren, og EKKO af Pralenborg har blot været for uvidende nok til at skrive under. Samtidigt "truer" man i brevet med formiddagsaviserne. Brevet havde aldrig den virkning som CW-Kejseren havde håbet på. Der var tværtimod herefter en billig "Pingvin-frakke" til salg. Denne sag faldt også sammen med en Morse-Nøgle fra Canada og en beskyldning om at den der berettiget ventede på sine penge, angiveligt var en dårlig Broder. (kopi af brev til Logen fra foråret 2012, samt flere interessante dokumenter fra samme tid om emnerne haves)

Naboen afslører CW-Kejseren i at lave blindsending oven i en anden radioamatør, den 31. maj 2020. Den 1. juni 2020 nærmest konfronterer han Majestæten hermed. Majestæten svarer blot med at det er noget VRØVL, værre SLUDDER. Ja så - men andre hørte det så uheldigvis også. (lydfiler, 30. maj og 1. juni 2020)

CW-Kejseren synes også at have nogle mærkelige intime kundskaber til anonyme anmeldelser ved SKAT om det han i sine fejlagtige vildfarelse kalder ulovlige indsamlinger. Som han selv nævnte, så var der taget hånd om den slags og der var sat en stopper for det. Det interessante her var at han havde kendskab til en anonym anmeldelse ved SKAT. Enten er han synsk, eller også er den anmeldelse jo ikke så anonym overhovedet og den anonyme anmelder er dermed jo meget kendt. Og mon ikke der skulle være flere af den slags tilfælde derude. Og aktindsigt, det får han jo nok ikke, da det jo er anonymt – så han finder heller ikke ud af hvor det var han dummede sig. Ja, man ved jo aldrig, det kunne jo være. (et par gode lydfiler med dette udsagn haves)

Ofte er CW-Kejserens eneste forsvar med materialer som kommer fra Træsko-manden fra Skive, "Psykopaten fra Lolland" (der hverken bor på Lolland eller er Psykopat) at det er noget værre SLUDDER og VRØVL samt ikke andet end løgn. Blot er det jo ikke bevis nok at affærdige fremlagte sager (Sandhedsbeviser) med at det er SLUDDERog VRØVL, og LØGN samt PLADDER.

Andre materialer fra både Jylland, Fyn og Sjælland - ja selv fra Bornholm og Canada - omtales på samme uskønne og udokumenterede facon. Gad vide hvordan det forholder sig med CW-Kejserens egen dokumentation, eller mere mangel på samme.

På radioamatør fora'et Brugtgrej.dk kan man ofte læse CW-Kejserens indlæg, som ofte afstedkommer at Administrator lukker for tråden som Majestæten har skrevet i. I et af disse indlæg erklærer Majestæten muligvis selv at være voldsparat. Fortvivl ikke - du ser lidt længere nede det lidet skønne "Alias" som Majestæten forsøger at gemme sig bag ved. (indlæg på BG i tråden om selvtægt fra den 3. september 2020 #14 https://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode ... &obj=83346 )

CW-Kejseren har også indrømmet på åben skærm at han har løjet over for Retten i Esbjerg. Det er jo ikke kun strafbart! Det er jo UHÆDERLIGT og UTROVÆRDIGT!
( viewtopic.php?f=2&t=996#p7354 )

En meget anerkendt Ekspert udtaler den 8. november 2020 at "Det der med hele tiden at overtage samtalen, det er udannet og burde føre til klaps bagi". Flere andre Eksperter stemmer med i, efter at have hørt mange af optagelserne af CW-Kejseren og hans måde at agerer på radiobølgerne. Deres dom er simpel; han er et aldeles udannet menneske af måske endda værste af slagsen. Personer fra CW-Kejserens skoletid fortæller at den med ”klaps bagi” var det eneste han havde respekt for.
( https://www.berlingske.dk/aok/det-der-m ... urde-foere )

DX-pral
Observationer har vist, gentagende gange, at Majestæten ikke kan acceptere at andre har bedre DX resultater end Majestæten selv. Det forsøges ofte skjult under falske anerkendelser af Hoffets medlemmer. Andre, der ikke er med - og ikke ønsker at være med - tales der meget negativt om. Ja, ofte tangeres udtalelserne at der kunne være tale om snyd og bedrag, bare fordi CW-Kejseren ikke selv har kørt den. Mange af Majestætens udtalelser kunne opfattes som NEGATIV HAMSPIRIT.

CW-Kejseren glemmer at mange af hans gentagende kontakter med samme ikke helt så fjerne land, ofte er forudbestilte og aftalte samtaler. Samtidigt har mange givet udtryk for at det ikke har deres store interesse. De har kørt det pågældende land adskillige gange før - endda på samme og flere bånd.

CW-Kejseren har flere gange forsøgt at bringe sig ind i centrum af begivenhederne, bl.a. med at han ville briefe om noget DX. DX-forbindelse til Libanon for eksempel. Men det blev af rigtig mange personer afvist, da man ikke mente det var rigtig DX - man havde kørt dette land i så rigelig en grad før på mange bånd.

CW-Kejseren må nu ty til at "briefe" sine få SSB-venner om sine forudbestilte og aftalte samtaler og deres muligheder, da hans CW-venner tilsyneladende ikke har lyst til at høre om dem længere.

Fortidszonens dybe huller
CW-Kejseren taler meget om ting der er fra en meget fjern og svunden fortid. Ofte så fjern og svunden at han ikke helt gentager det samme dagen efter. Dette starter gerne når han oplever at Hoffet ikke ønsker at høre mere om de gentagende og forudbestilte aftalte samtaler der ikke altid er blevet gennemført i de seneste dage.

Flere ved Hoffet er begyndt konsekvent at tale om NUTIDIGE ting og hændelser, frem for at rode rundt nede i en mørk fortidszone. Mange er ikke altid interesseret i Grønlandske eller Færøske bedrifter som måske alligevel aldrig har fundet sted - i det mindste ikke fra Majestætens side, i forhold til mulige tidshorisonter. Ja ja da, alle disse lånte fjer, som De Onde Tunger spottende og hånende siger i vide og brede kredse...

CW-Kejseren taler ofte om hvordan det var på radiobølgerne den gang han var i Danmarkshavn, trods at flere har sagt lige ud at det kan man ikke sammenligne med Danmark. Her synes både Den jyske Koloni Forstander og selveste EKKO af Pralenborg at have en noget større sagkundskab og viden end CW-Kejseren selv. Der synes også at være problemer med signalernes længder; er de den korte eller lange slags og hvad vej kommer de fra.

Mange har undret sig over det lidt sygelige "alias" som CW-Kejseren anvender på Brugtgrej.dk: CW ASENDT VED BRUG AF VIBROPLEX ELLER GÅRDPUMPE ER RART. Men Eksperterne vil vide at det er helt normalt for en person der har været udsat for fortidszonens umådelige kræfter i så lang tid uden at nogen har villet eller kunnet hjælpe ham. (dette alias er let at finde på Brugtgrej.dk / Forum)

Antennen der (måske) aldrig kom op
CW-Kejseren har startet- nok på grund af sin store misundelse over andres gode resultater - et antenne-projekt op. Projektet møder blandt Hoffet en blandet modtagelse og man ser ikke den store begejstring eller tiltro til at det skulle lykkes

Naboen dristede sig en dag til at betvivle Majestætens projekt, og blev af Majestæten affærdiget med de sædvanlige uhøfligheder; VRØVL, SLUDDER og PLADDER Mange griner stadig hånende og spottende af den lydoptagelse. De Onde Tunger mener at vide at CW-Kejseren har store problemer med Den Domestikale Styrelse, hvad angår godkendelserne og tilladelserne til at gennemføre antenne-projektet
Den 23. oktober 2020 fortæller CW-Kejseren at han har fået lavet et skjult trekantet hul. Gad vide om Den Domestikale Styrelse har givet lov til det, var deres eneste kommentar?

Onde Tunger siger hånende og spottende at CW-Kejseren er blevet tildelt ordenen "TØFFEL-HELT" med Den Gyldne Pudseklud og Den Lange Støvsugerslange for sin håndtering af Den Domestikale Styrelse i det her antenneprojekt, som de mener aldrig bliver til noget. Og så er det lidt ærgerligt, siger de, at han ikke har nogen Pingvinfrakke mere, når han modtager ordenen.


KONKLUSION
Eksperterne konkluderer, på baggrund af alle disse fakta, at der ikke kan være tale om nogen royal person overhovedet. Sandheden synes at have meget trange kår ved denne person, som ovenstående fakta meget tydelig viser. Ikke kun omgås titler med et meget løst forhold til sandheden, endda beskyttede titler synes at anvendes uden dokumentation for berettiget anvendelse.

Når en sandhed ikke passer denne person, så forsøger denne at anvende den af Akademia aldeles afviste og ugyldige metode om at gentage Den Store Løgn 117 gange, i håbet om at andre så også tror på den. Det er, som man kan se i fakta-oplistningen, noget der regelmæssigt.

Når personen ser at hans såkaldte "hæderlighed" kunne blive "beklikket", så sender han andre i byen med hans knap så lødige erindre. Nærmet som i et dårligt håndteret skakspil ofres disse stakkels mennesker så på beklikkelsens hellige alter.

Når personens forsøg på intimidering ikke virker (hvad det overhovedet ikke gør længere) - så igangsætter personen ret kejtede og mislykkede forsøg på smæde-kampagner. Men Almuen og Den Menige Pøbel kender efterhånden Modus Operandi.

Og ikke mindst eksperternes fremhævelse af at personen stort set altid forsøger at stjæle samtalen og emnet, har bidraget til konklusionen: Det er slet ikke nogen CW-Kejser.

Der er kun tale om en frasorteret fejlvare af en 3. sorterings Havenisse af værste og løgnagtige version. Dem som sportsmanden Jesper Skibby har anvist løsningen på hvordan man håndterer; "De skal bare sparkes væk så de ikke står der og griner løgnagtigt af en". Og her ved denne Havenisse synes både glasuren og leret at være yderst fejlbehæftet. Derfor mener OPDATERING også at der ikke er yderligere grund til at spilde tiden med en kejser der ifølge Eksperterne ikke er kejser, men blot er en løgnagtig frasorteret 3. sorterings Havenisse, som ikke bør have plads der hvor den tror den kan mase sig ind


Læserne ønskes en fortsat god Weekend, og rigtig god DX på HF, helt uden dårligt skjulte misundelse. Må Forholdene Være Med Dig. Med håbet om at vi alle nu er "Im Bilde".

(ikke breaking news)
----------------------------- SLUT PÅ OPDATERING -----------------------------
000 Havenisse indenfor.png
OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktivt, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.
Senest rettet af oz1iky lør nov 14, 2020 17:37, rettet i alt 1 gang.
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

5P1P
Indlæg: 5
Tilmeldt: lør dec 05, 2015 14:19

Re: "CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af 5P1P » lør nov 14, 2020 13:54

Hej Kenneth

Det er jo en hel fornøjelse, at læse, det indlæg.
Der er nok nogle, som får et alt for højt blodtryk
Men det er jo den rene sandhed, som du har skrevet.
Men de omtalte personer vil nok på råbe, at det ikke passer.
Men det vil jo komme fra en UTROVÆRDIG person og hans medløber, Dem er der
nok ikke Så mange af mere---

Der kommer nok noget fra Ribe-manden, men du har jo sandhedsbeviserne i orden

Med ønske om en god weekend og god læsning ud i det Kejserlige Hof

VY 73 GL til næsten alle
5P1P

Husk !!! at glemmer du/i så husker nettet alt

Låst