"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Her diskuterer vi fremtidens forening, hvordan vi skal udvikle organiseringen og hvad der skal satses på fremover.
Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 391
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

Re: "CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » tirs sep 15, 2020 6:49

Halløjsa !
OZ7XF wrote :
er det ikke dem, man først kan huske, når man bliver gammel nok?
Dem med den ægte akademiske grad siger at det er når man er blevet for gammel
til at huske hvordan det virkeligt var den gang - at de gode gamle dage opstår !

VY 73 til Alle, helt uden anvendelse af rationeringsmærker

Kenneth OZ1IKY

.
0000 Grine-mus 1c.jpg
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 391
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » ons sep 23, 2020 16:18

Stenalder-modtager.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det forlyder at der meget kraftigt advares mod fortsat at køber lodder til Det Store Gylle Lotteri. Årsagen er at "CW-Kejseren" i den seneste tid har undladt at lave de daglige trækninger til både Hoved-præmien samt Side-gevensterne i Det Store Gylle Lotteri. Det skulle ellers være foregået hver dag omkring kl. 13:00 på 3.710 MHz fra Den Negative HAMSPIRIT kommandocentral

Trækningerne har i den senere tid være meget ustabile og er af en tvivlsom kvalitet. Indholdet har mindet mere om de mange utallige genudsendelser på fjernsynet. End ikke forsøg fra Gylletrolden på at få lavet alternative trækninger, har givet resultater. De har blot gentagende gange tydeligt slået fejl. De andre tilstedeværende personer har ofte ikke ønsket at deltage i den slags Præmie og Gevinst trækninger. Mange af deltagerne i lotteriet overvejer at klage til Frekvens Politiets Efterretningsuvæsen, da de ikke kunne gennemskue om de havde vundet i dagens trækning eller ej - eller hvor vidt der havde været en "hemmelig" trækning, uden offentliggørelse. Nogen føler sig endda snydt og bedraget af "CW-Kejseren", forlyder det.

Årsagerne til ustabiliteten og de ikke-sanktionerede forsøg kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Redaktionen siger den har fået nogen få og sparsomme information, der dog er af en særdeles høj og troværdig kvalitet, om mulige årsager. Redaktionen har givet lov til at det kan læses. Og det kan vi da være glade for, 'hvabehar'.

Det forlyder fra meget troværdig og pålidelig kilde, at man har sendt velkvalificeret mandskab til Vedbæk for at kontrollere Molbo-Tønderne for "klap-torsk" og andre grinagtige flade fisk, blot for en sikkerheds skyld. Man ønsker ikke at komme i bad standing ved Miljømyndighederne og Miljøaktivisternes Hovedorganisation inden re-allokeringen af tønderne den 12. december kl. 12:00. Det forlyder at man ikke spilder ressourcer på det, da der alligevel inden for kort tid skulle have været lavet Service Eftersyn på Molbo-Tønderne. En fremtidig og mere central placering, efter den 12. december, tættere på "CW-Kejseren" er under overvejelse. Godkendelsesproceduren er igangsat forlyder det. Man afventer resultatet af ansøgningen.

Samtidigt forlyder det fra en anden pålidelig og meget troværdig kilde tæt på selveste "CW-Kejseren" at det kan skyldes at "Majestæten" beslaglægger en del af sine "Kejserlige" ressourcer på at føre "Korstog" mod mangt og meget. Tidligere har Lodtrækningen i Det Store Gylle Lotteri været ramt af manglende ressourcer fra "CW-Kejseren" selv på grund af en intens produktion af forskellige dokumenter. En "REPLIK" hørte man omtalt den 14. august 2020 kl. 13, men den er endnu ikke set. Og "opdragelses-dokumentet", der heller ikke er set endnu trods utallige gange at være nævnt. Samtidigt er en angivelig meget vigtig og omfattende redegørelse, der også har været nævnt adskillige gange uden at nogen synes at have set det, også i støbeskeen? Men som nogen med indgående kendskab til "CW-Kejseren" og hans "Hof" har udtalt, kan der jo være en direkte linje her fra og til eventyret om "Kejserens Nye Klæder" i forbindelse med alle de her dokumenter og redegørelser? Man ved det jo ikke, men det kunne jo være.

Andre meget pålidelige kilder med stort kendskab, ja med næsten direkte adgang, til "CW-Kejseren" vil også vide at "Majestæten" har måtte beskæftige sig med flere uheldige afsløringssager. Blandt andet den fra 31. maj 2020 med CW signalet, som blev afsløret den 1. juni 2020 kl. 13:00, af en skarpsindig person meget tæt på "Majestæten" selv. Derudover skulle "CW-Kejseren også være i gang med store fysisk anstrengende øvelser i at være klar til udførelsen af hans "Majestætserklæring" om et en bestemt person "Ikke er større end du kan ligge ned" som blev bekendtgjort den 25. april 2020 kl. 10:12, hele 2 gange efter hinanden. Årsagen skulle være at den bestemte person ikke har den store tiltro til noget som helst der kommer fra "CW-Kejseren", da man jo stadig ikke har set flere afgørende og vigtige Sandhedsbeviser, trods deres eksistens forsat påstås hårdnakket. Det siges i den kreds af personer at det er et tegn på utroværdighed og uhæderlighed af stor grad, så længe materialerne ikke er fremlagt. Kredsen siges at være i kraftig vækst.

Alt i mens andre måske meget mere troværdige kilde fra den direkte inderkreds af "CW-Kejseren" mener at ressourcerne er bundet i en stor eftersøgningsaktion i nærområdet efter "Den Fremskudte Modtager". Kilden henviser til "Majestætens" udtalelser for kraftigt nedskruet effekt, den 19. august 2020 kl. 09:57. Kilden mener at der efter stor sandsynlighed er lavet et "Majestætisk" landkort af solcelleanlæg af det nærliggende område omkring Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral.

Andre kilder, fjernt fra "CW-Kejseren", hævder at der skulle være tale om mere end en "Fremskudt Modtager" i det omliggende landskab. Men at nogle af dem allerede er taget ned igen, da man nu deler ressourcerne mellem hinanden via "Den Lukkede Linje" for at undgå utroværdige indblandinger fra uhæderlige kredse i nærfeltet af Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral..

Det formodes at Redaktionen har udsendt deres bedste folk for at undersøge disse utrolige forhold og krænkelserne på indehaverne af de nuværende (og formodentlig stadig gyldige) lotterisedler til Det Store Gylle Lotteri. Vi kan kun håbe at Redaktionen kommer med en Ægte Redegørelse så vi andre er "Im Bilde". Ja man kan aldrig vide, og man ved jo ikke.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

-
Kejserens nye klæder billede.jpg
Kejserens nye klæder.JPG
Senest rettet af oz1iky fre okt 16, 2020 12:40, rettet i alt 1 gang.
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 391
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

Re: "CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » fre okt 09, 2020 19:04

-- START PÅ OPDATERING ---
(ikke breaking news!)
Stenalder-modtager.png
Man har meddelt at "CW-Kejseren" har været aktiv flere gange i den forløbende periode. "Majestæten" har endda været aktiv fra Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral sammen med den tro væbner, "EKKO Af Pralenborg".
En enkelt gang måtte "EKKO af Pralenborg" minde "Majestæten" om at andre også havde taletid og ret,
og ikke kun "Majestæten". Og samtidigt mindede han "Majestæten" om at proceduren ved Hoffet også gjaldt "Majestæten".

Personen kendt, på sin egen hjemegn, som "Gylletrolden" har været fraværende i den forgangne periode, inden for Hoffets, og Kommandocentralens, nærfelt. Der meldes om at det har flere andre også, så afstandskravene og antal af personer tilstede på frekvensen har, i disse Pandemi-tider, været overholdt.
Antallet siges ikke at have overskredet 4 personer.

Der er stadig problemstillinger omkring modtagelsen af Dekreter fra "Majestæten" i de Jyske og Fynske Kolonier.
Selv dele af Sjælland har problemer. Der hersker en høj grad af rådvildhed omkring emnet.
"Jamen jeg forstår det ikke, jeg hører ham med S 5 til 7 og han kan ikke høre mig".
Det formodes fra troværdige kilder at en pålidelig undersøgelseskommission er under etablering til belysning af problemet.
Personalet omkring Modtager 4 er i alarmberedskab i denne problemstilling. Man vil holde os orienteret,
siger man, men har aldrig haft problemer med aflytningen af Dekreterne.
Som sagt, situationen følges nøje.

Samtidigt har enkelte, måske knap så hæderlige og tvivlsomt troværdige, kilder påpeget tvivlsomme forbindelser med fjerne egne. Men det må stå hen som ikke validerede informationer. Man vil endda have andre til at tro på at det ikke var "Majestæten" selv der har foretaget disse kontakter men en såkaldt "Pirat" - eller endda, endnu værre, at det var på forhånd aftalt spil der var involveret i kontakterne ?

Derudover har der, som nævnt tidligere, fortsat ikke været udtrukket nogen hovedpræmier i Gylle-lotteriet. Der har, med lidt god vilje, været forsøgt udtrækning af et par forkølede trøste-præmier. Nærområdet i Skive, samt bestemte dele af Sønderjylland med mere, har være betænkt med trøste-præmier. Mest baseret på nærlæsningen af "OZ" bladet fra oktober, og en formodet grad af usund misundelse på andres succes, samt manglen på egen, inden for de meget nærlæste områder? "EKKO af Pralenborg" var ikke nødvendigvis interesseret i "Majestætens" misundelse, men mere interesseret i nogen sunde tekniske Dokumenter til at fordybe sig i. Emnet omkring vertikale antenner er igen bragt på banen, trods de manglende trekantede huller i området til kabel-gennemføringen samt den vigtige manglende Domestikale Tilladelse.

Der meldes om en stigende utilfredshed fra de stakkels personer som sidder inde med lodsedler til Det Store Gyllelotteriet. De mener at være snydt og ført bag lyset af en eller flere "Plat ugler". Man har forsøgt at berolige disse med at "Plat ugler" og grinagtige flade fisk ikke har en tilpas høj grad af hæderlighed til at være troværdige. Flere af personerne er nu startet på den lange vandring hen til Frekvens-Politiet for at forlange en "Frekvens-Politi-Rapport" til deres manglende forsikringspolice. Adressen savnes dog stadig her til, og man forsøger at overbevise dem om at det intet fører til at foretage den vandring. Man håber at personerne ikke begiver sig ud på en Maoistisk Lang March. Vinteren står jo trods alt lige for døren for alle ved Hoffet. Og kun Frosten vil Sejre, siges der.

Der forlyder heller ikke mere omkring "Den Kejserlige Eftersøgning" af alle de "Fremskudte Modtagere" i "Majestætens" nærområde. Opsynspersonalet har dog et vågent øje til eventuelle ukurante og uhæderlige samt utroværdige aktiviteter i nærheden af Modtager 1 og Modtager 2. Men man forsikre at der ikke vil være nogen direkte adgang uden at Pålidelig og Hæderlig samt Troværdig Dokumentation samt Sandhedsbeviser er fremlagt i mindst 117 kopier af hver, og mindst ét eksemplar med erklæring fra et troværdighedsvidne af største Hæderlighed på hvert af de 117 kopier.

Troværdige og aldeles pålidelige kilder, meget tæt på dem der håndterer Molbo-Tønderne fra Vedbæk, vil vide at projektet med den 12. december kl. 12:00 skrider planmæssigt frem. Alle Miljømæssige og Tekniske godkendelser nu er på plads. De sidste forhandlinger med Dominum af placeringen er gået i gang. Dette forventes at være lige så succesfuldt som de foregående forhandlinger og godkendelser, da disse skrider frem som forventet.

Omkring de tidligere benævnte, meget vigtige og højt omtalte, og påtalte, dokumenter; "REPLIK", "Opdragelsesdokumentet" og "Redegørelsen"; er der ikke fremkommet noget nyt. Trofaste Lyttere vil dog vide at der nu i stedet for arbejdes på en artikel til et Australsk eller New Zealandsk blad, omkring de førnævnte forud bestilte forbindelser. Samtidigt høres der også om et blad herhjemme, hvor en dato (den 26. september?) for 50 år ofte omtales. Meget ofte endda. Derudover vides intet nyt om produktiviteten på området af vigtige dokumenter.

Man har lovet at der vil komme opdateringer, så snart de haves.
Stay Tuned. Med håbet om at vi alle holdes "Im Bilde".

(ikke breaking news!)
-- SLUT PÅ OPDATERING ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

-
0000 Grine-mus 1c.jpg
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Brugeravatar
oz1iky
Indlæg: 391
Tilmeldt: man dec 07, 2015 8:24

"CW Kejserens Nye Klæder" et sted for kommentarer til bornholmske perfiditeter

Indlæg af oz1iky » søn okt 18, 2020 22:01

OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

Stenalder-modtager.png
----------------------------- START PÅ OPDATERING -----------------------------
(ikke breaking news)

I den forgangne tid har der ved "Hoffet" for Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral været forvirringer om forskellige tidszoner, og hvor de var hjemhørende. Årsagen kendes dog ikke, men ”Majestæten” ser ud til at være fanget i en såkaldt fortidszone? "EKKO af Pralenborg" synes dog at være den bedst informerede ved "CW-Kejserens" hof, omkring tid og sted samt zoner - og hvem der bør befinder sig i hvilke af dem.

Der har stadig været konstateret uforståelige modtager-problemer i "Majestætens" jyske og fynske, samt nu også sjællandske kolonier. "De Fremskudte Modtagere" peger på andet omkring modtagningen af "Majestætens" udsendte Dekreter. Man har konsulteret personalet på Modtager 4, dog uden afklaringer. Man afventer fortsat troværdige og pålidelige tilbagemeldinger fra kilder tæt på "Majestæten" selv om Hans eventuelle egne formodninger. Man har stadig ikke godtaget at det kun har med de manglende trekantede huller til de manglende kabelføring eller endnu ikke opnået tilladelse fra Den Domestikale Styrelse at gøre. Man har ej heller hørt noget omkring status på Tilladelserne fra Den Domestikale Styrelse, omkring det stadigt åbne antenne-emne. Man er fortsat overbevist om at der må være andre årsager på spil end dårlige modtagere i kolonierne. Men Sandhedsbeviserne er endnu ikke fremlagte, så dette må beklageligvis stå hen i det fortsat utroværdig uvisse, så spot og hån kan løbe frit rundt i landskabet omkring ”Majestæten”.

De pålidelige, troværdige og meget hæderlige kilder, meget tæt på "CW-Kejseren" har ind til nu ikke haft nogen nyheder om de tidligere nævnte, for "Majestæten" meget uheldige og meget ubehagelige, afsløringssager. Der synes tværtimod at være kommet yderligere ubehagelige sager til. Sagen fra den fra 31. maj 2020 med CW-signalet, som blev afsløret den 1. juni 2020 kl. 13:00, af en skarpsindig person meget tæt på "Majestæten" selv har "Majestæten" endnu ikke kunne afslutte på en "Majestætisk" måde. Sladren kører fortsat på højtryk blandt Almuen og Den Menige Pøbel. Også her har spot og hån frit løb ude i landskabet omkring ”Majestæten”. Afsløringerne om at bestemte personer ikke er større end de kan ligge ned (bekendtgjort i Dekret af den 25. april 2020 kl. 10:12) er ej heller afsluttet endnu. Onde tunger og måske alligevel troværdige kilder, vil vide at det er fordi der her heller ingen Sandhedsbeviser findes herfor. Spot og hån løber også her frit omkring, men også en grinende sætning om at tomme tønder buldrer mest er fremkommet.

Kilden bag informationen omkring "CW-Kejserens" anstrengelser omkring opsporing af "Den Fremskudte Modtager" (Modtager 2) fra lydoptagelsen den 19. august 2020 kl. 09:57 (med nedskruet effekt) har heller intet nyt at berette. Opsynspersonalet på både Modtager 1 og Modtager 2 kan melde at de fortsat er i beredskab og er meget observante over for eventuelle ukurante og uhæderlige samt utroværdige aktiviteter eller tilnærmelsesforsøg i nærheden af Modtager 1 og Modtager 2. Man forsikre at der fortsat ikke vil være nogen direkte adgang uden at Pålidelig og Hæderlig samt Troværdig Dokumentation samt Sandhedsbeviser er fremlagt i mindst 117 kopier af hver, og mindst ét eksemplar med en erklæring fra et Troværdighedsvidne af største Hæderlighed på hvert af de 117 kopier. Der lægges vægt på at ikke-eksisterende Cand.jur. dokumenter ikke er adgangsgivende, trods nogen mener at det måtte være rigeligt at fortælle om deres ikke-dokumenterede eksistens.

Det har også kunne høres på det seneste, endda ved helt egen lytning, at "EKKO af Pralenborg" med flere, ikke er helt tilfreds med at "Majestæten" ikke selv overholder Hoffets uskrevne, men meget gældende, procedurer for kommunikation fortsætter. Der tales ofte i meget lange perioder fra "Majestæten" om ting fra en fjern og svunden tid, som Almuen og Den Menige Pøbel ikke nødvendigvis har en interesse i. Årsagen formodes at være at ”Majestætens, som tidligere nævnt, er faldet i et såkaldt fortidszonehul i forbindelse med uklarhederne omkring tidszonerne. Lange enetaler om, måske endda bestilte og aftalte, samtaler med fjerne destinationer har tilsyneladende heller ikke nogen stor interesse længere. Det formodes at være fordi det ofte er de samme forud bestilte samtaler som ”Majestæten” taler om, og at der ingen nye kommer til. Ofte skiftes uden om ”Majestæten” for at denne har tid til at læse de uskrevne procedurer for Hoffets kommunikationsretningslinjer. Det formodes af være et velment, men nok forgæves, forsøg på en socialpædagogisk indsats over for ”Majestæten”.

Fornyeligt skulle der også være foregået samtaler som ikke var forudbestilte, og som var undsluppet fortidszonernes jerngreb, som var gået hele jorden rundt med små effekter. Såkaldte jordomløbende samtaler med ikke-sjældne lande. Lande som bl.a. Libanon har været nævnt. Det Diplomatiske Korps fra Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral har ikke ønsket at kommenterer det de "Majestætisk" kalder VRØVL. Anonyme kilder fortæller at det nok mere er "CW-Kejseren" der VRØVLER. Men de vil ikke stå frem da de er bange for at blive beskyldt for grov uhøvisk tale med alle de chikaner der her af følger fra hele Den Negative HAMSPIRIT Kommandocentral og dets kolonier. Ja det skulle være sikkert og vist.

"Majestæten" synes også at have tabt produktivitetsevnen? De tidligere meget kraftigt påtalte produktioner af største vigtighed; "REPLIK", "Redegørelse" og "Opdragelses Dokument", har man fortsat ikke set nogen frugter af. I stedet for er en dato dukket op, som ofte afstedkommer lange enetaler fra "Majestæten" - trods visse dele af Hoffets tydelige utålmodighed hermed - om at hans energi er lagt i frembringelse af en såkaldt "Artikel" om denne dato. Den 26. september. Der er også dukket lange enetaler op om en såkaldt ”Australsk Artikel”.
Det formodes at de tidligere meget stærkt og tydeligt som vigtigt fremhævede dokumenter; "REPLIK", "Opdragelses Dokument" og "Redegørelse", er faldet til offer for en "Majestætisk Syltekrukke". Men som kilder med stort kendskab til omkredsen nævnte, er det vel et spørgsmål om "To Upload Your Log, or not to Upload Your Log". Andre kilder formoder at fortidszonen har fanget dem ind i sit umådeligt store og omfangsrige kraftfelt. Kilderne siger at en fortidszone kan være svær, ja nærmest umulig, at komme ud af uden hjælp udefra.

Troværdige og aldeles pålidelige kilder, meget tæt på projektet med Molbo-Tønderne fra Vedbæk, kan berettet at projektet med den 12. december kl. 12:00 skrider planmæssigt frem. Alle godkendelser er på plads, og forhandlingerne med Dominus er afsluttet med et yderst tilfredsstillende resultat. Selv kvoterne for klap-torsk og grinagtige flade fisk er udvidet, så man ikke kommer i konflikt med maksimum-kvoten på begge arter. Dermed kan "Operation Alfa Canis Majoris" starte planmæssigt, klokken 12 den 12. december 2020. Man forventer at høre nærmere om udfaldet allerede samme dag på fangstresultaterne.

Man afventer fortsat en status på årsagen til at Det Store Gylle Lotteri tilsyneladende er blevet syltet i ”Den Majestætiske Syltekrukke”. Endnu ubekræftede kilder påstår at både Den Domestikale Styrelse, men også Den Uduelige Danske Inkvisition med selveste Ypperstepræsten i spidsen, er involveret i dette. Der siges at være gjort kraftige indsigelser mod både dele af og hele måden trækningerne foregik på. Man vil vide at der har været tale om endda Urent Trav i ind til flere tilfælde. Sætninger som "platugleri af bedste Roskilde facon" er hørt. Og at flere af Hoved-Præmierne er udtrukket på et aldeles uhæderligt og utroværdigt grundlag, der vil kunne give store og uafklarede problemer for ikke mindst selveste Ypperstepræsten i dennes snarlige fremtidige aktiviteter. Man kan kun anbefale at indehaverne af en nu formodentlig ugyldig lotteriseddel foretager den lange maoistiske march hen til "Frekvens-Politiet" for at anmelde dette platugleri (Platugleri som også er kendt fra Roskilde, Albertslund, Kastrup, Hvidovre, Brøndby Strand og Møn i de her sammenhænge). Andre, endnu ubekræftede kilder, vil endda have set store horder af "Havenisser" forsøge at overtage alt, som de jo har for vane. Men dette er som sagt ikke bekræftet endnu. Og skulle det være sandt, så har "CW-Kejseren" tabt retten til Det Store Gylle Lotteri for evigt.

Man har lovet at der vil komme opdateringer, så snart de haves.
Stay Tuned. Med håbet om at vi alle holdes "Im Bilde".


(ikke breaking news)
----------------------------- START PÅ OPDATERING -----------------------------

OPDATERING er en parodi på aktuelle hændelser fra en bestemt del af radioamatør verden.
Alt i OPDATERING er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af observationer fra virkeligheden.

0000 Grine-mus 1b.jpg
0000 Grine-mus 1b.jpg (24.15 KiB) Vist 126 gange
.
... DON'T FEED THE TROLL !

DISCLAIMER
Dette indlæg er ikke en bevidst chikane af nogen som helst, ej heller en bestemt person.
Hvis nogen alligevel skulle mene dette, må det stå for egen regning og mangle enhver form for dokumentation

Besvar